Valtiotieteellisen tiedekunnan hyvän opettajan palkinto 2007

    Prize: Prizes and awards

    Description

    Palkinto myönnettiin poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian ainejärjestöjen Polhon ja Tason ehdotuksesta. Tiedekunta mainitsi palkinnon kriteereinä mm. innostavan ja oppimista tukevan opetuksen, vuorovaikutteisen ja kannustavan ilmapiirin edistämisen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen opetuksen tukena.

    Samaan aikaan yhteiskuntahistorian laitoksen henkilökunta ehdotti minulle tiedekunnan opetuksen kehittäjän palkintoa, mm. siksi, että piti panostani tutkintorakenteen uudistusprosessissa erittäin rakentavana ja uusia ajattelutapoja tuovana.
    Granting OrganisationsValtiotieteellinen tiedekunta