Valtiotieteellisen tiedekunnan hyvän opettajan palkinto 2007

    Prize: Prizes and awards

    Description

    Palkinto myönnettiin poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian ainejärjestöjen Polhon ja Tason ehdotuksesta. Tiedekunta mainitsi palkinnon kriteereinä mm. innostavan ja oppimista tukevan opetuksen, vuorovaikutteisen ja kannustavan ilmapiirin edistämisen sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen opetuksen tukena.

    Samaan aikaan yhteiskuntahistorian laitoksen henkilökunta ehdotti minulle tiedekunnan opetuksen kehittäjän palkintoa, mm. siksi, että piti panostani tutkintorakenteen uudistusprosessissa erittäin rakentavana ja uusia ajattelutapoja tuovana.
    OrganisationsValtiotieteellinen tiedekunta