Valtiotieteellisen tiedekunnan pro gradu -palkinto

Prize: Prizes and awards

Description

"Tiedekunta palkitsee vuosittain kyseisenä vuonna hyväksytyt parhaat pro gradu -tutkielmat. Vuonna 2013 palkinnon saavat kaikki laudatur-arvosanan saaneet ja kustakin oppiaineesta, joissa ei kuluvana vuonna annettu laudatur-arvosanaa, yksi opiskelija, jonka tutkielman arvosana on ollut eximia cum laude approbatur. Dekaani on tehnyt päätöksensä palkittavista oppiainevastaavien tekemien
oppiainekohtaisten ehdotusten perusteella. Palkinnon suuruus on 400 euroa."
OrganisationsHelsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta