Vetenskapssamfundets förtjänsttecken i guld

  • Bärlund, Johan C (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsVetenskapliga samfundens Delegation