Vetenskapssamfundets förtjänsttecken i guld

Prize: Prizes and awards

Degree of recognitionNational
Granting OrganisationsVetenskapliga samfundens Delegation