WSOY:n kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinto: 2012

  • Kuisma, Markku (Recipient)

Prize: Prizes and awards

Description


Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Markku Kuisma kuuluu
suomalaisen historiantutkimuksen harvalukuiseen eliittiin. Hänet palkitaan uusien
näkökulmien avaamisesta yritys- ja taloushistorian kirjoittamiseen. Kuisma ei ole
tyytynyt tavanomaiseen, vaan liikkuu suvereenisti talouden, politiikan, kulttuurin ja
mehevän henkilöhistorian parissa käyttäen tyylikkäitä lauseita, tiivistäen ja omaperäisiä
tulkintoja tarjoten.