3D Knowledge management

  Project Details

  Description

  3D-KM on kaksivuotinen Tekesin rahoittama tutkimushanke, joka alkoi vuonna 2004. Tutkimushanke on luonteeltaan monitieteellinen ja nojautuu hybridiseen insinööri- ja ihmistieteiden osaamiseen. Hankkeessa on Teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskuksen ja Helsingin yliopiston lisäksi yritysosapuolia.

  Tutkimushankkeessa eritellään suunnittelijoiden asiantuntijuutta, heidän keskinäistä ja muihin asiantuntijoihin kohdistuvaa vuorovaikutustaan (sosiaalinen infrastruktuuri) sekä niitä digitaalisia ja fysikaalisia työvälineitä (tekninen infrastruktuuri), joita he käyttävät suunnitteluprosessinsa ja sen tulosten jakamisen tukena. Hankkeessa tutkitaan suunnittelujärjestelmien mahdollisuuksia tietämyksen talletus-, organisointi, jakamis- ja reflektointiympäristöinä. Tietojärjestelmänä tässä tarkoitetaan joko 3D-CAD järjestelmää tai 3D-CAD:ä ja siihen integroitua tietokantaa tai yhteisöllistä apujärjestelmää.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200431/12/2005