Find Projects

Search in all content

Filters for Projects

Search concepts
Selected filters

Näkökulmia varhaiskasvatuksen ammatillisuuteen

Sajaniemi, N., Onnismaa, E., Nislin, M. & Repo, L.

01/09/2014 → …

Project: Research project

Mindfulness at University

Repo, S.

01/01/2014 → …

Project: Research project

Nuori Hammaslääkäri 2017

Karaharju-Suvanto, T., Koivumäki, J., Auero, M., Eerola, A., Kottonen, A., Meriläinen-Vapola, S., Näpänkangas, R., Savanheimo, N., Suominen, L. & Tolvanen, M.

Project: Research project

The Marble Seats of honour in Greek Theatres and Stadia

Pietilä-Castrén, L. & Vahtikari, V.

01/02/2015 → …

Project: Research project

Numerical methods for computational chemistry

Sundholm, D., Losilla, S. & Juselius, N. J.

01/09/2007 → …

Project: Research project

Archaea in boreal forest soils: genomes and functions

Timonen, S., Rinta-Kanto, J. & Pehkonen, K.

15/08/2010 → …

Project: Research project

Korjaus keskustelussa

Kurhila, S. & Haakana, M.

01/01/2007 → …

Project: Research project

Sickness and pain behaviour in farm animals

Hänninen, L.

01/01/2007 → …

Project: Research project

Growth disturbances in Finnish raccoon front legs

Hänninen, L., Lappalainen, A., Malkamäki, S. & Koistinen, T.

01/02/2015 → …

Project: Research project

Espanjan subjunktiivin imperfektin allomorfia cantara - cantase vapaassa vaihtelussa

Kempas, I., Méndez, J., Schunk, E. & Bartens, A.

01/02/2012 → …

Project: Research project

National Health 2000 Survey

Kanerva, N.

01/05/2012 → …

Project: Research project

Helsinki Birth Cohort Study

Kanerva, N.

01/01/1998 → …

Project: Research project

Advanced Cellulose to Novel Products (ACEL)

Parviainen, A., Holding, A. J., King, A., Kilpeläinen, I., Helminen, J. & Kakko, T.

01/06/2014 → …

Project: Research project

Future Biorefinery (FuBio) Project

Kilpeläinen, I., King, A., Karhunen, P., Matikainen, J., Holding, A. J., Parviainen, A. & Helminen, J.

01/04/2009 → …

Project: Research project

Helleno-Nordica. Rediscovering the Humanist Greek Heritage of the Swedish Empire

Korhonen, T., Sironen, E., Akujärvi, J. & Janika, P.

01/01/2017 → …

Project: Research project

Genome of Gloeopeniophorella convolvens (Russulaceae, Russulales)

Miettinen, O. & Looney, B. P.

01/01/2016 → …

Project: Research project

Systematics and evolution of Dacrymycetes

Miettinen, O. & Savchenko, A.

03/06/2016 → …

Project: Research project

Genome sequencing of Heliocybe sulcata (Gloeophyllales), a brown-rot agaric

Nagy, L., Miettinen, O. & Hibbett, D.

01/07/2014 → …

Project: Research project

Death and Finitude

Pihlström, S.

Project: Research project

Soil processes and their impact on environmental quality

Soinne, H. & Hartikainen, H.

01/01/2001 → …

Project: Research project

Kansalliskirjaston inkunaabelien luettelointi

Havu, S., Leinonen, L. & Heikkilä, T.

06/06/2011 → …

Project: Research project

HLA-alueen geenien yhteys HELLP-oireyhtymään

Heikkinen-Eloranta, J., Laivuori, H., Lokki, A. I. & Lokki, M.

31/10/2013 → …

Project: Research project

IPPN: International Plant Phenotyping Network

Himanen, K.

01/03/2016 → …

Project: Other project

EPPN2020: European Plant Phenotyping Network2020

Himanen, K.

01/05/2017 → …

Project: Research project

Jyrsijöillä ja piennisäkkäillä esiintyvät kampylobakteeri- ja kryptosporidi-tyypit Suomessa

Kivistö, R., Sofia, K., Ylänen, M., Niemimaa, J., Huitu, O., Henttonen, H. & Rossi, M.

Walter Ehrströmin säätiö

06/03/2018 → …

Project: Research project

Sphagnum mosses as biofilters for methane emissions

Fritze, H., Tuittila, E., Larmola, T., Tuomivirta, T., Silvan, N., Spetz, P., Laine, J. & Putkinen, A.

01/04/2009 → …

Project: Research project

Helsinki Developmental Biology Research Community (HelDevBio)

Gui, J.

14/05/2012 → …

Project: Research project

HY-TALK

Paloheimo, M.

Project: Research project