AI in Learning. Changing work, changing expertise (AI Learn)

  • Kousa, Päivi (Project manager)

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)

Tekoäly (Artificial Intelligence, AI) muuttaa ratkaisevasti asiantuntijuutta ja siihen pohjautuvaa liiketoimintaa. Suomalaisten yritysten kilpailuetu on perinteisesti ollut henkilöstön osaaminen ja asiantuntijuus, mutta tekoäly vaikuttaa juuri tähän osaan työtä. Tämän johdosta suomalaisten yritysten on oltava tekoälyn hyödyntämisessä maailman kärkeä. Ilman tätä osaamista suomalainen kilpailuetu jää jalkoihin ja yrityksillä on merkittäviä haasteita pärjätä kansainvälisillä markkinoilla. Tekoäly antaa myös lukuisia mahdollisuuksia toimia kansainvälisesti ja tämän vastaavasti luo yrityksille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kansainväliseen kasvuun, kunhan tekoälyn soveltaminen on kunnossa. Tällä hetkellä AI:n suuri lupaus on hyödyntää lukuisista informaatiolähteistä saatavaa tietoa, luoda parempaa päätöksentekoa, hallita riskejä ja saavuttaa uusia taitoja ja kompetensseja tekoälyn tuottaman tuen ja ohjauksen kautta. Monet työtehtävät vaativat nopeaa päätöksentekoa kriittisissä tilanteissa, esim. jalostamot, turvallisuus, hoitotilanteet tai edellyttävät suuren
tietomäärän hallintaa. Ongelmana on, että yritykset eivät kykene hahmottamaan tai hyödyntämään toiminnassaan AI:n tarjoamia mahdollisuuksia, eikä AI:n käyttö ole osana tulevaisuuden toiminnan strategisena tukipohjana. Suomalaisilla yrityksillä on vääjäämättä edessään AI:n strateginen ja operatiivinen soveltaminen liiketoimintaan, merkittävät johtamisen muutokset sekä henkilöstön perusteellinen kouluttaminen asiantuntijuuden uusiin muotoihin tekoälyä hyödynnettäessä.

Hankkeessa kehitetään yritysten ja tutkijoiden yhteistyönä toimintamalleja, miten tekoälyä soveltavat ympäristöt ja menetelmät voidaan hyödyntää yritysten kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn lisäämiseksi. Toimintaskenaarioita erilaisissa AI ympäristöissä tarvitaan Co-Innovation vaiheen tutkimushankkeissa. Co-creation hankkeeseen osallistuvat yrityskumppanit toimivat reaalimaailman case hankkeina, jotta saadaan alustavia toimintamalleja ja niiden keskeisiä elementtejä Co-Innovation vaiheeseen.

Short titleAI Learn
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201831/03/2019