Campus Conexus - Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen

  Project Details

  Description (abstract)

  Campus Conexus on korkeakouluissa toteutettava verkostoitunut tutkimus- ja kehittämisprojekti. Keskeisinä tavoitteina on tuottaa korkeakouluopiskelijoiden kiinnittymistä tukevia toimintakäytänteitä, edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelukykyä ja ehkäistä opiskelijoiden syrjäytymistä. Helsingin yliopistolla projektissa painottuu opiskelijoiden vertaisohjausryhmien kehittäminen ja tutkimus sekä hankkeen tavoitteita tukeva moniammatillinen yhteistyö opintopsykologityön näkökulmasta. Hankkeessa työskentelee opintopsykologi Kaisa Poutanen Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikössä (15.1.2010–1.6.2012). Opintopsykologi Juha Nieminen toimii projektin ohjausryhmän jäsenenä ja tausta-asiantuntijana.

  Valtakunnallisen projektin muita toteuttajia ovat Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, Tampereen yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kehittämisyksikkö, Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos ja Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos koordinoi projektia, jonka rahoittajia ovat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki sekä Tampereen yliopisto.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200930/06/2013