Cultural, World View and Language Awareness in Basic Education

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

KUPERA on Opetushallituksen tukema hankekokonaisuus, joka koostuu kahdesta osahankkeesta, joilla on omat tavoitteensa.

KUPERA arviointi- ja tutkimushankkeessa kartoitetaan eri oppiaineiden oppi- ja arviointimateriaalien kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuutta ja toteutetaan kyselytutkimus rehtoreiden ja opettajien näkemysten selvittämiseen näihin liittyen. Hanke tuottaa tutkimuspohjaiset ohjeistukset kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoisuuden huomiomiseen oppimateriaalin laatijoille ja opettajille eri oppiaineissa.

KUPERA verkkoportaali, materiaali ja MOOC -hankkeessa tuotetaan suomenkielen
taitotason mukaan eriyttävää oppimateriaalia S2-oppilaille ja materiaalia perusopetuksen kulttuuri- ja katsomusdialogin tueksi eri vuosiluokille, MOOC kurssi opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen ja verkkoportaali kulttuuri ja katsomusdialogin vahvistamiseen.

KUPERA toteutetaan Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA:n ja kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien välisenä yhteistyönä. KUPERA toteutetaan yhteistyössä Opetushallituksen, FOKUS ry:n ja UNESCO:n kanssa.
Short titleKUPERA
AcronymKUPERA
StatusFinished
Effective start/end date15/12/201830/06/2021