Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland

  • Tidigs, Julia (Participant)
  • Mia, Österlund (Principal Investigator)
  • Lassén-Seger, Maria (Participant)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Målet för projektet ”Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland” är ett översiktsverk om den kritik som har publicerats om den svenska barnlitteraturen i Finland sedan 1850-talet och om den forskning som bedrivits om barnlitteraturen sedan början av 1900-talet. Projektet ger en överblick och analys av kritiken med början från Zacharias Topelius insatser för barnbokskritiken fram till dagens professionaliserade kritik. Inom forskningen analyseras utvecklingslinjerna från essäistiska studier i början av 1900-talet över genombrottet under 1960- och 1970-talen fram till dagens etablerade barnlitteraturforskning.
AcronymTippelill
StatusActive
Effective start/end date01/09/202231/08/2026

Fields of Science

  • 6122 Literature studies