Digitaalisen aineiston tutkimuskäyttö - case maaseutukaupunki Mikkeli

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Digitaalisen aineiston tutkimuskäyttö – case maaseutukaupunki Mikkeli -hankkeessa on tarkoitus analysoida maaseutu–kaupunki-diskurssin rakentumista ja kehittymistä Mikkelin seudulla. Pääasiallisena aineistona käytetään vuoteen 1910 mennessä Mikkelissä ilmestyneitä sanomalehtiä, joista poimitaan analysoitavaksi tietty otos. Sanomalehtiaineistoa voidaan täydentää muilla aineistoilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista sisällönanalyysiä maaseutu–kaupunki-diskurssin näkökulmasta. Hanke toimii pilottina ja samalla vertailuaineistona myöhemmin teemasta tehtävälle laajemmalle analyysille.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2014

Funding

  • Mikkelin kaupunki: €10,000.00
  • Valtion perusrahoitus: €10,000.00