Editio tekstistä "Vita et miracula s. Symeonis Treverensis"

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Saksalaisen Monumenta Germaniae Historica -julkaisusarjan tilaama laajan keskiaikaisen hagiografisen tekstin kriittinen editio, kehitys-, leviämis- ja vaikutushistorian stemmatologinen analyysi sekä tekstin laaja historiallinen kontekstualisointi. Ilmestyy Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum -sarjassa.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201031/12/2012

Fields of Science

  • 615 History and Archaeology
  • 614 Theology
  • 612 Languages and Literature
  • 113 Computer and information sciences