Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja arvioida kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoja. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena OPH:n ja OKM:n rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa.
Ensimmäisessä vaiheessa (2018-2019) arvioidaan OPH rahoittamaa HY:n kasvatus- ja opetusalan johtamisen täydennyskoulutusta. Osallistujia haastatellaan ja heille tehdään kysely. Samanaikaisesti haastatellaan koulutus- ja opetusalan hallinnosta ja kehittämisestä vastaavia asiantuntijoita ja tutustutaan alan kansainväliseen tutkimukseen ja kehittämisprojekteihin.
Toisessa vaiheessa (2020-2021) luodaan kasvatus- ja opetusalan aineopintojen (60 op) opetussuunnitelma, joka toteutetaan täydennyskoulutuksena. Näistä opintokokonaisuuksista kehitetään myös kansainväliseen maisterikoulutukseen soveltuvat variaatiot sekä HY+ kanssa yhteistyössä koulutusvientiin soveltuva tuote.

Short titleEduLeaders
StatusActive
Effective start/end date01/09/201831/08/2021

Fields of Science

  • 516 Educational sciences

Projects

Activities

  • 1 Types for other activities - Other
  • 1 Oral presentation
  • 1 Academic visit to other institution

ET 2020 Working Group on Schools. Peer Learning Activity: How can leadership support teachers development and careers? Antwerp, Belgium.

Raisa Ahtiainen (Participant)

13 May 201916 May 2019

Activity: Other activity typesTypes for other activities - Other

Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto, Canada

Raisa Ahtiainen (Visiting researcher)

22 Oct 201816 Nov 2018

Activity: Visiting an external institution typesAcademic visit to other institution