Project Details

Description (abstract)

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja arvioida kasvatus- ja opetusalan johtamisen perus- ja aineopintoja. Hankkeessa arvioidaan ja kehitetään meneillään olevien Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksena OPH:n ja OKM:n rahoituksella järjestettävien oppilaitosjohtamisen koulutusten pohjalta uutta ajankohtaista opetussuunnitelmaa.
Ensimmäisessä vaiheessa (2018-2019) arvioidaan OPH rahoittamaa HY:n kasvatus- ja opetusalan johtamisen täydennyskoulutusta. Osallistujia haastatellaan ja heille tehdään kysely. Samanaikaisesti haastatellaan koulutus- ja opetusalan hallinnosta ja kehittämisestä vastaavia asiantuntijoita ja tutustutaan alan kansainväliseen tutkimukseen ja kehittämisprojekteihin.
Toisessa vaiheessa (2020-2021) luodaan kasvatus- ja opetusalan aineopintojen (60 op) opetussuunnitelma, joka toteutetaan täydennyskoulutuksena. Näistä opintokokonaisuuksista kehitetään myös kansainväliseen maisterikoulutukseen soveltuvat variaatiot sekä HY+ kanssa yhteistyössä koulutusvientiin soveltuva tuote.

Short titleEduLeaders
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201831/12/2021

Fields of Science

  • 516 Educational sciences