EKOKAS - Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen

  • Iivonen, Sari (PI)
  • Piirainen, Anne (Participant)
  • Avikainen, Hanna (Participant)

Project Details

Description (abstract)

Hankkeen tavoitteena on luomu- ja IP-kasvistuotannon volyymin lisääminen pureutumalla luomu- ja IP-tuotannossa esiintyviin viljelyongelmiin tutkimuksen, neuvonnan, käytännön viljelijöiden sekä alan yritysten yhteistyöllä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kaakkois-Suomen ja Hämeen alueilla vuosina 2012-2014. Hankkeen kohderyhmänä ovat avomaan vihannesten tuottajat sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa ja luomuperunan tuottajat. Heidän lisäkseen hyödyn saajiksi voidaan lukea myös luomutuotteita markkinoivat ja jalostavat yritykset sekä kuluttajat. Hankkeen toiminta jakautuu kahdeksaan työpakettiin, joiden pääpaino on viljelyteknisissä toimenpiteissä. Myös tuotteiden jäljitettävyyttä kehitetään uusin menetelmin sekä uutuuskasvien avomaaviljelyä. Kullekin työpaketille on asetettu omat tavoitteet sekä menetelmät, joilla työpakettien toimintaa eri alueilla toteutetaan huomioiden alueiden tarpeet. Työpakettien työkaluina ovat työpajatoiminta, tila- ja kenttäkokeet, pellonpiennartilaisuudet sekä hyvien käytäntöjen siirto ja toisilta oppiminen. Hankkeen tuloksena kasvisten luomutuotanto lisääntyy ja ekologisesti kestävät tuotantomenetelmät otetaan käyttöön entistä laajemmin.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201231/12/2014

Fields of Science

  • 4111 Agronomy