Eläinhahmoinen Jeesus: tutkimus symboliikasta, polemiikista ja varhaiskristillisyyden sosiaalisesta asemasta Rooman valtakunnassa

Project Details

Description

Projektin tavoitteena oli tuottaa ensimmäinen laaja tutkimus Jeesuksen hahmoon myöhäisantiikissa liitetystä eläinsymboliikasta, sekä saada uutta tietoa varhaisen kristinuskon muotoutumisesta ja sosiaalisesta asemasta Rooman valtakunnassa. Antiikin lähteissä tavattavat Jeesuksen eläinsymbolit toimivat ikkunoina taustalla olevaan sosiaaliseen todellisuuteen.
Tutkimuksessani analysoin ja vertailin tekstejä sekä materiaalista kulttuuria käyttämällä erityisesti narratiivikriittisiä, kognitiivisia ja sosiologisia malleja. Tutkimukseni on tuottanut uutta tietoa mm. varhaiskristillisestä taiteesta, gnostilaisesta kasteesta, kristittyjen suhteesta keisarinpalvontaan, pakanallisesta kristinuskon kritiikistä, sekä varhaisten kristologioiden muotoutumisesta.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200831/12/2010