Eläinten hyvinvoinnin ja terveydenhuollon valtakunnallinen verkostokoulutuskokonaisuus – ELHY

  • Kattelus, Pia (Participant)

Project Details

Description

Hankkeen tavoitteena on rakentaa eläinten hyvinvointiin ja terveydenhuoltoon keskittyvä valtakunnallinen verkostokoulutuskokonaisuus, joka tukee eläinlääkäreiden ja muiden eläinten terveydenhuollon ja hyvinvoinnin osaamista tarvitsevien henkilöiden täydennyskoulutustarvetta. Tuotekehitys on nähtävä osana korkeakoulujen rakenteellista kehittämistä, jossa uudella tavalla pyritään vastaamaan eläinlääketieteellisen alan kasvaviin täydennyskoulutustarpeisiin. Tuotekehityshankkeen suunnittelu käynnistyi syksyllä 2007 ensimmäisillä sidosryhmäneuvotteluilla. Suunnittelutyön alussa on seurattu myös erikoiseläinlääkärikoulutuksen valtakunnallisen suunnittelun etenemistä sekä eläinlääkäreiden täydennyskoulutustarpeiden selvitystä.

Hanketta täydentää Seinäjoen yliopistokeskuksen rahoittama ja Vaasan yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu VIRELHY -hanke.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200731/12/2009