Emotions and the Cultural History of War in Finland, 1939-1951

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkimushanke "Tunteet ja sodan kulttuurihistoria Suomessa 1939-1951" tarkastelee Suomen historiaa toisessa maailmansodassa ja välittömästi sodan jälkeen tunnehistorian ja sodan
kulttuurihistorian näkökulmista. Tavoitteina on 1) kehittää tunnehistorian metodologiaa ja teoriaa, 2) tutkia yksilöllisten ja sosiaalisten tunteiden vuorovaikutusta modernissa sodassa sekä 3) luoda kulttuurihistoriallinen kokonaisesitys Suomesta "pitkällä 1940-luvulla". Suomalaista sota- ja rauhaanpaluukokemusta tarkastellaan osana eurooppalaista kontekstia ja esimerkkinä modernista kansallisvaltiosta sodassa ja sen jälkeen. Tunnehistorian merkitys hankkeessa on tuoda näkyviin se tunnesidosten verkko, jonka varaan yhteiskunnan sosiaaliset suhteet rakentuivat. Tarkasteltavana ovat sekä sodanaikainen kotirintama että rintama ja niiden vuorovaikutus. Sodanjälkeistä aikaa tutkitaan sota-ajan synnyttämien tunneristiriitojen ja -sidosten ilmentymänä.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2014

Fields of Science

  • 615 History and Archaeology