Enhancing physical activity promotion in upper secondary schools: Nationwide dissemination and implementation of evidence-based intervention strategies - Liikettä toiselle asteelle: Näyttöön perustuvan liikunnan edistämiseen ja istumisen vähentämiseen tähtäävän interventio-ohjelman kansallisen levittämisen pilotointi ja toteutus

Project Details

StatusNot started