Erillisrahoitus Helsingin ja Tukholman yliopistojen yhteishanke

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Helsingin ja Tukholman yliopistojen kielentutkijoiden välillä alkoi vuonna 2015 kaksivuotinen yhteistyöhanke Kielet ja kielikontaktit. Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan sijoittuvan hankkeen fokuksessa on kielten kohtaaminen ennen ja nyt. Hanke tuottaa uutta poikkitieteellistä tietoa siitä, mitä vähemmistö- ja enemmistökielten rinnakkainelo Suomessa ja Ruotsissa, sekä laajemmin Itämeren alueella, on merkinnyt kielellisesti ja miten se on käytännössä toteutunut. Asiaa tarkastellaan sekä historiallisesti että nykyajassa kiinnittäen huomiota sekä kielikontaktiprosesseihin että niiden vaikutuksiin esim. kielten typologisten piirteiden levinneisyyteen. Tavoitteena on monikielisyyttä ja sen vaikutuksia tutkimalla tuottaa ymmärrystä nykyisten ja tulevien kielellisten kohtaamisten hallintaan. Tällä poikkitieteellisellä tutkimuksella halutaan lisätä yhteistyötä kielentutkijoiden välillä sekä kehittää yliopistojen välistä yhteistyötä tohtorinkoulutustasolla. Yhteistyössä on mukana myös humanistisen tiedekunnan kielentutkimuksen tohtoriohjelma. Hanketta koordinoi Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201531/12/2017

  Funding

  • Unknown funder

  Fields of Science

  • 6121 Languages
  • linguistics
  • Finnish language
  • Swedish language
  • English
  • language contact