ESR S21120 LUODE - luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

LUODE - Luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hankkeessa tarjotaan nuorille erilaisia kokemus- ja toimintaympäristöjä, missä he voivat syventää tulevaisuuden työelämätaitoja. Näitä uuden työn vaatimia metataitoja kuten yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kriittistä ajattelua, luovuutta ja sisäistä yrittäjyyttä opetellaan luonnon, liikunnan, taiteen, median ja yrittäjyyskasvatuksen menetelmien avulla. Myös työelämäkeskusteluissa keskeisiksi käsitteiksi nousseet resilienssi ja minäpystyvyys huomioidaan nuorten ohjauksessa.
Short titleLUODE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2020