EU-OPENSCREEN

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)

Avoin eurooppalainen kemikaalibiologinen tehoseulontakeskusinfrastruktuuri, EU-OPENSCREEN, tarjoaa edistyksellisintä saatavilla olevaa erityisosaamista ja teknologiaa uusien bioaktiivisten pienimolekyylisten yhdisteiden kehitykseen. Nämä yhdisteet hyödyttävät kaikkia biotieteiden osa-alueita. Löydetyt bioaktiiviset yhdisteet, tool compoundit (”työkaluyhdisteet”) aktivoivat tai estävät biologisia prosesseja tai kohteita, ja toimivat lähtökohtina esimerkiksi lääkkeiden tai muiden yhteiskunnallisesti ja kaupallisesti merkittävien bioaktiivisten aineiden kehityksessä. Tutkimalla näiden yhdisteiden toimintaa biologisissa prosesseissa voidaan saada arvokasta lisätietoa esimerkiksi lääkekehityksen kalliiden investointien perustaksi.

Työkaluyhdisteiden käyttö täydentää muita menetelmiä genetiikan ja molekyylibiologian alalla ja auttaa tutkijoita selvittämään biologisten prosessien mekanismeja esimerkiksi lääkekehityksessä, farmakologiassa, solu-, kasvi-, rakenne- ja mikrobiologian sekä synteettisen kemian ja lääkeainekemian alalla. Maailman huipputasoa edustavien teknologioiden ja infrastruktuurin lisäksi EU-OPENSCREEN tarjoaa käyttäjilleen ainutlaatuisen 200 000 yhdisteen molekyylikirjaston ja siihen liittyvän tietokannan.
Short titleEU-OPENSCREEN
StatusActive
Effective start/end date01/11/2011 → …

Fields of Science

  • 3111 Biomedicine
  • 318 Medical biotechnology
  • 116 Chemical sciences
  • 1182 Biochemistry, cell and molecular biology
  • 414 Agricultural biotechnology
  • 1183 Plant biology, microbiology, virology