Europeana Newspapers

 • Hölttä, Tiina (Participant)

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Helmikuun 1. päivä alkaneessa European Newspapers -hankkeessa on tarkoituksena saattaa yli 10 miljoonaa sanomalehtisivua käyttöön Europeana-palveluun seuraavan kolmen vuoden aikana. Projektissa on mukana 17 eurooppalaista organisaatiota: Staatsbibliothek zu Berlin, National Library of the Netherlands, National Library of Estonia, Österreichische Nationalbibliothek, National Library of Finland, Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Bibliothèque nationale de France, National Library of Polan, University of Salford, CCS Content Conversion Specialists GmbH, Stichting LIBER, National Library of Latvia, National Library of Turkey, University Library of Belgrade, University of Innsbruck, Landesbibliothek Dr. Friedrich Tessmann ja The British Library.


  EU-rahoitteisen Eurooppalaiset sanomalehdet -projektin tavoitteena on yhdistää ja jalostaa sanomalehtiä The European Library - ja Europeana-palveluihin. Lisäksi projektissa käsitellään erityisesti digitoituihin sanomalehtiin liittyviä haasteita. Näitä ovat jälkikäsittelymenetelmien käyttö tekstintunnistuksessa ja artikkelintunnistuksessa sekä merkitsemisessä, nimettyjen kokonaisuuksien tunnistaminen (NER) ja sivuluokan tunnistaminen hakujen ja julkaisuominaisuuksien parantamiseksi Europeanan asiakkaille. Haasteina ovat myös laadun arviointi automaattisessa jälkikäsittelyssä ja paikallisen metatiedon muuntaminen Europeanan datamalliin. Tavoitteena on metatiedon standardointi läheisessä yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa.

  Kukin osallistuva kirjasto jakaa digitoidut sanomalehdet ja kokotekstit Europeanaan ilman laillisia rajoitteita. Erityinen painotus on ensimmäisen maailmansodan aikaisissa lehdissä, mikä antaa merkittävän aineistolisän meneillään olevaan Europeana Collections 1914-1918 -projektiin.


  Hankkeen aloituskokous pidettiin1.–2.3.2012 Berliinissä, projektijohtaja The Berlin State Libraryn tiloissa. Projektipartnerina on tutkimuskirjastojen järjestö LIBER Europe ja The European Library (TEL).
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/201231/01/2015