Project Details

Description

Projektet EVS Svenskfinland genomför den länderjämförande surveyundersökningen European Values Study bland svenskspråkiga bosatta i Finland under hösten och vintern 2018-19. Projktet finansieras av Svenska LItteratursällskapet i Finland.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201831/03/2019