Game it now! Pelillistämistä ja pelintekoa perusopetukseen

Project Details

Description

Pelintekoa ja pelillistämistä perusopetukseen -koulutuskokonaisuus tarjoaa opettajille uusia keinoja toteuttaa opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisten taitojen opettamista sekä tukee uudenlaisten monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista. Koulutus pohjautuu sekä valtakunnallisessa Innokas-verkostossa tehtyyn käytännön kehittämistyöhön, Game it now -hankkeesta saatuihin tuloksiin että Suomen Akatemian rahoittamassa Growing Mind-hankkeessa tehtyyn tutkimukseen. Koulutuskokonaisuuden aikana opettajat a) saavat ohjausta, b) suunnittelevat, c) toteuttavat ja d) arvioivat monialaisen pelintekoon ja pelillistämiseen liittyvän oppimiskokonaisuuden. Teemaa tarkastellaan monialaisesti oppiainerajoja ylittäen. Koulutukseen suositellaan osallistuttavan työpareina tai tiimeinä. Työpari- ja tiimityöskentelyn kautta tuetaan osaamisen yhteisöllistä kehittämistä ja koulutuksen vaikuttavuutta.
StatusActive
Effective start/end date01/05/202031/12/2021