Geenien vaikutus depression ja nikotiiniriippuvuuden väliseen yhteyteen

Project Details

Description


Tutkimuksen johtaja: Korhonen Maila, Tutkija

Säännöllinen tupakointi lisää merkittävästi sairastavuutta ja kuolleisuutta, kun taas tupakoinnin lopettamalla voi puolittaa tai jopa välttää nämä riskit. Useimmat haluaisivat lopettaa tupakoinnin, mutta monelle tämä on vaikeaa nikotiiniriippuvuuden vuoksi. Tupakointi-käyttäytymiseen vaikuttavat sekä perintö- että ympäristötekijät. Aikaisemmat tutkimukset ovat arvioineet nikotiiniriippuvuutta ja sen yhteyttä masennukseen. Lisäksi on esitetty, että näillä tekijöillä saattaa olla samanlaisia geneettisiä taustoja. Kaksos- ja perhetutkimusten mukaan nikotiiniriippuvuudella on vahva geneettinen tausta. Huolimatta kvantitatiivisten geneettisten tutkimusten näytöstä, yritykset tunnistaa spesifisten geneettisten varianttien rooli ovat vielä kesken. Kun on tunnistettu geenit, jotka muuntelevat altiutta nikotiiniriippuvuudelle, haasteeksi jää selvittää, kuinka näiden geenien funktiot vuorovaikutuksessa ympäristötekijöiden kanssa vaikuttavat riippuvuuteen. On myös ehdotettu, että nikotiiniriippuvuuden mekanismit saattavat vaihdella sukupuolen mukaan ottaen huomioon, että naisilla tupakointi on harvinaisempaa mutta masennus yleisempää miehiin verrattuna.

Toistaiseksi geneettisten tekijöiden modifioivaa vaikutusta depression ja nikotiiniriippuvuuden välisessä yhteydessä on tutkittu vain joissakin kaksostutkimuksissa ja muutamassa dopamiinigeeni-tutkimuksessa pääasiassa Yhdysvalloissa. Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää yleisiä ja spesifejä geneettisiä vaikutuksia depression ja nikotiiniriippuvuuden välisessä yhteydessä, mukaan lukien sukupuolen modifioivan vaikutuksen. Tulemme käyttämään tutkimusaineistoa väestötutkimuksista, joita Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos toteuttaa yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen molekyylilääketieteen osaston kanssa. Ensiksi, käytämme aineistoa Suomen kaksoskohortti-tutkimuksesta, joka perustettiin kroonisten sairauksien ja terveyskäyttäytymisen geneettisten, ympäristö- ja psykososiaalisten määräävien tekijöiden tutkimiseen.
Aineistossa on yli 12 000 samaa sukupuolta olevan kaksosen tupakointi-informaatiota vuosilta 1975, -81 ja -90 sekä masennusta koskevaa tietoa vuodelta 1990. Toiseksi, osana kansainvälistä Yhdysvaltain terveysinstituutin (NIH) rahoittamaa projektia, suomalainen 'Perhetutkimus tupakoinnista - perimän yhteys nikotiiniriippuvuuteen' tarjoaa aineistoa kaksoskohortista tupakoinnin perusteella tunnistettujen perheiden otoksesta. Monipuolinen fenotyyppiaineisto nikotiiniriippuvuudesta ja depressiosta sekä spesifi genotyyppitieto on saatavilla yli 2 000 henkilöltä. Lukuun ottamatta joitakin amerikkalaisia tutkimuksia, tämä tulee olemaan ensimmäinen väestötasoinen tutkimus Pohjoismaissa geneettisistä vaikutuksista nikotiiniriippuvuuden ja masennuksen välisessä yhteydessä sekä sukupuolen modifioivasta roolista. Tällä tutkimuksella on potentiaali vaikuttaa Suomen kansan terveyteen merkittävästi, koska sekä tupakointi että masennus kuuluvat väestömme terveyden riskitekijöihin.

Avainsanat: nikotiiniriippuvuus, tupakointi, masennus, geenit, sukupuoli, kansanterveys

StatusFinished
Effective start/end date30/09/200931/08/2010

Fields of Science

  • 314 Health sciences
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health