Grammatisk kompetens: En jämförande studie om nominalfraserna och ordföljden i skriven svenska av elever i tidigt fullständigt språkbad och elever i traditionell undervisning

  • Nyqvist, Eeva-Liisa (Project manager)

Project Details

Description

Postdoktoralt forskningsprojekt. Materialet insamlats, finansiering ansökts från Finlands akademi på hösten 2015.
StatusNot started

Fields of Science

  • 6121 Languages