Green care -yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle VoiMaa!

 • Iivonen, Sari (Project manager)
 • Mynttinen, Ritva (Participant)
 • Törn, Anne (Participant)
 • Yliviikari, Anja (Other)
 • Vehmasto, Elina (Participant)
 • Tarkiainen, Anni (Participant)
 • Lääperi, Raija (Participant)
 • Sundell, Satu (Participant)
 • Pajala, Anu (Participant)
 • Soini, Katriina (Participant)
 • Puromäki, Henna (Participant)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Green carella tarkoitetaan luonnon ja maaseutuympäristön vastuullista, ammatillista ja tavoitteellista hyödyntämistä ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Green carea voidaan toteuttaa eri tahojen välisenä yhteistyönä hyvin erityyppisissä ympäristöissä niin maaseudulla kuin kaupungeissa, maatiloilla ja hoitolaitoksissa.

Green care –yrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle on MTT:n koordinoima hanke, jossa Ruralia-instituutti on osatoteuttajana. Ruralia-instituutin rooli hankkeessa on kehittää green care osaamista kartoittamalla alan osaamistarpeet, green care –yrittäjyyden tuentarpeet, koulutuksen tämänhetkinen tarjonta sekä selvittää ja edistää koulutuksen järjestäjien ja osaajien verkottumista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen green care -koulutusmalli.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201130/04/2014