Hankkeista oppiminen: Tietomallintamisen johtaminen, organisointi ja koordinointi rakennushankkeissa

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Hankkeessa selvitetään: (1) Millä eri tavoilla ja kenen toimesta tietomallintamista johdetaan ja koordinoidaan, millaista osaamista edellytetään ja miten erilaiset toimintatavat edistävät tietomallinnusta rakennushankkeissa? (2) Miten tietomallien tuottamisesta ja käytöstä sovitaan hankkeen eri vaiheissa? (3) Miten tietomallinnetun suunnittelutyön johtamista ja toteuttamista voidaan kehittää yhteistyömallien avulla?
  AcronymWBS 470286
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201531/12/2016

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • 212 Civil and Construction engineering