Health Authorities' view on implementation of Food Hygien Regulation by SMEs

    Description

    PK-teollisuudella on nykyisin huomattavia mahdollisuuksia laajenemiseen lähi- ja luomuruoan kysynnän imussa. Hygieniakysymysten hallinta turvaa yritysten kasvupotentiaalia jonka vuoksi sen edistäminen tukee samalla maaseudun elinvoimaisuutta ja suomalaista ruokaturvallisuutta mutta myös ruokaturvaa. Hygienialainsäädäntö on kuitenkin laaja ja jatkuvasti muuttuva kokonaisuus, jonka hallitseminen on yrityksille vaativa tehtävä. Valvova viranomainen kohtaa työssään yritysten ongelmia ja pyrkii tukemaan yritystoimintaa tulkitsemalla lainsäädäntöä ja antamalla ohjeistusta toiminnan kehittämiseen. Lisäksi uusien valvontatyökalujen kuten sähköisten valvontaa yhdenmukaistavien lomakkeiden käyttö muuttaa valvonnan käytäntäjä. Hygieniaongelmien, niiden tulkintakysymysten ja valvonnan käytäntöjen kartoitus erilaisten viranomaisyksikköjen näkökulmasta antaa mahdollisuuden valvonnan ja yritysten toiminnan kehittämiseen.
    StatusFinished
    Effective start/end date20/05/201431/12/2014