Helsinki Education and Research Area-toiminnan arviointi

Project Details

Description

Metropolialueen korkeakoulujen yhteisen aluestrategian ja Helsingin seudun innovaatiostrategian toimeenpanoa varten on perustettu Helsinki Education and Research Area-konsortio (HERA). Sen keskeisiä tehtäviä ovat mm. kansainvälistymiskehitystä tukevan kumppanuuksiin perustuvan yhteistyön edistäminen, kansainvälistymiskehitystä edistävän yhteistyön edistäminen kumppanien välillä, korkeakoulujen yhteisen näkyvyyden edistäminen osana Helsingin metropolialueen kansainvälistä seutumarkkinointia sekä organisoida ja tuottaa toimintaan liittyviä kumppanien yhteisiä hankkeita ja palveluja. Konsortiosopimus on voimassa vuoden 2013 loppuun, ja osapuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan väliarvioinnin vuoden 2011 aikana. . Arvioinnin näkökulmina ovat syntyneen konsortion kyky edistää verkostoitumista sekä responsiivisuus. Verkostotarkastelussa huomio kohdistuu ennen kaikkea siihen, onko konsortio synnyttänyt verkostoitumista ja luottamusta toimijoiden välillä.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201215/05/2012