Helsinki Health Study

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)


Denna undersökning ger ny vetenskaplig kunskap om hur arbetslivet tillsammans med andra levnadsförhållanden inverkar på hälsan, funktionsförmågan och välbefinnandet. Undersökningsresultaten kan utnyttjas för att upprätthålla och förbättra funktionsförmågan och hälsan – också efter den tid man inte mera är i förvärvslivet. Undersökningen genomförs av en forskningsgrupp som verkar inom Helsingfors universitet i samarbete med Whitehall-forskargruppen vid London universitet och det japanska Toyama universitet.


Kontaktuppgifter

Forskningsledare

Prof. Eero Lahelma
Helsingfors universitet
Clinicum
Avdelningen för folkhälsovetenskap
PB 41 (Mannerheimvägen 172)
00014 Helsingfors universitet
Telefon: 050-4151 254
E-post: eero.lahelma[at]helsinki.fi

Forskningsgruppen
kttl-hhs[at]helsinki.fi

Helsingfors universitet, Clinicum, Avdelningen för folkhälsovetenskap
Medicine kandidat (disputerad) Akseli Aittomäki, 050-4151 271
Politices magister Peija Haaramo
Filosofie doktor, Peppi Haario
Filosofie doktor, (magister i hälsovetenskaper) Jouni Lahti, forskardoktor 050-4151 258
Politices kandidat Hanna Laine, forskningsassistent och undersökningens kontaktperson, 050-3185 563, e-post kttl-hhs@helsinki.fi
Filosofie doktor, (politices magister) Elina Mauramo
Docent Tea Lallukka, forskardoctor, 050-4151 261
Magister i livsmedelsvetenskap Tiina Loman, doktorstuderande
Politices magister Olli Pietiläinen, projektforskare, 050-4484105
Medicine doktor, (politices magister, ekonomie magister) Kustaa Piha
Docent, lektor, vice direktör Ossi Rahkonen, 050-4151 252
Filosofie doktor, (magister i hälsovård) Peppiina Saastamoinen, undersökningens kontaktperson, 050-4151 260, e-post kttl-hhs@helsinki.fi
Medicine licenciat Aino Salonsalmi, doktorstuderande

Helsingfors universitet, Institutionen för socialvetenskap
Professor Pekka Martikainen

Pensionsskyddcentralen
Docent Mikko Laaksonen

Arbetshälsoinstitutet
Docent Päivi Leino-Arjas

Folkhälsans forskningscentrum
Docent Eva Roos

Institutet för hälsa och välfärd
Forskardoktor Sakari Karvonen

Samarbetspartner


Whitehall II -undersökningen (London universitet, Storbritannien)
Professor Michael Marmot
Professor Mika Kivimäki

Toyama Civil Servants Study (Toyama universitet, Japan)
Professor Michikazu Sekine

Helsingfors stad
Personaldirektör Hannu Tulensalo
Arbetshälsochef Tiina PohjonenMera information om hälsoundersökningen Helsinki Health Study


Målsättning och betydelse
Undersökningen strävar till att ge en mångsidig bild av personalens hälsotillstånd och välbefinnande både bland dem som fortfarande är verksamma i förvärvslivet samt bland dem som nu är pensionerade. Vi försöker speciellt att klargöra på vilket sätt arbetsmiljön, livsmiljön samt livsvanor tillsammans med biologiska riskfaktorer inverkar på uppkomsten av sjukdomar, välbefinnande och hälsa. Kunskapen om hur sjukdomar uppkommer lägger grunden för både hur man kan bota sjukdomar och hur man kan befrämja hälsan både i arbetslivet och annanstans i samhället.

Hur undersökningen utförs
Målgruppen för undersökningen är personer som åren 2000-2002 var anställda vid Helsingfors stad och som då var 40-60 år. I den första fasen av undersökningen insamlades uppgifter under åren 2000, 2001 och 2002 (8960 svarande, svarsprocent 67 %). Senare under åren 2007 gjordes den första uppföljningsundersökningen. Den andra uppföljningsundersökningen genomförs under hösten 2012. Undersökningen riktar sig till dem som svarade i den första fasen helt oberoende av nuvarande arbetsplats eller om man numera är pensionerad. Förutom genom enkätundersökningen har vi samlat ihop uppgifter från åldersrelaterade hälsoundersökningar som gjorts under åren 2000-2002. Detta har endast skett om ifrågavarande person har gett sin tillåtelse till detta förfarande. Frågeformuläruppgifterna har kompletterats och kompletteras fortsättningsvis. Registeruppgifter (Institutet för hälsa och välfärd THL, Folkpensionansalten KELA, Statistik centralen, Helsingfors stad) insamlas endast, om den som deltar i undersökningen gett sitt skriftliga tillstånd till detta. Vi planerar att utnyttja registerbaserade uppgifter ända till år 2020. Resultaten från undersökningen publiceras såväl i vetenskapliga skrifter som i mera utspridda skrifter.

Vetenskaplig tillförlitlighet

De insamlade uppgifterna behandlas strikt konfidentiellt och vi följer noga med att deltagarnas datasekretess inte kränks. Vid databehandling följer vi lagstiftning gällande dataskydd och de etiska regler som Helsingfors universitet uppställt. Det är frivilligt att delta i undersökningen. Register från olika myndigheter används endast om personen som deltar i undersökningen gett sitt skriftliga tillstånd till detta förfarande. Endast forskare som deltar i undersökningen har tillgång till materialet och det vidarebefordras inte till Helsingfors stad eller till några andra utomstående. Då forskningsresultaten publiceras, säkerställer vi att deltagarnas identitet inte kan röjas. Alla som ingår i forskningsgruppen har undertecknat ett tystnadslöfte.

Finansiering
Undersökningen finansieras av Finlands Akademi, Arbetarskyddsfonden, Helsingfors universitet och Undervisnings- och kulturministeriet.

Helsinki Health Study publikationer 2001-2014

Helsingfors universitet, Clinicum, avdelningen för folkhälsovetenskap
Prof. Eero Lahelma, tel. 050 4151254, e-post eero.lahelma@helsinki.fi

2014

Haaramo P, Rahkonen O, Hublin C, Laatikainen T, Lahelma E, Lallukka T. Insomnia symptoms and subsequent cardiovascular medication: a register-linked follow-up study among middle-aged employees. J Sleep Res. 2014;23:281-9.

Haaramo P, Lallukka T, Lahelma E, Hublin C, Rahkonen O. Insomnia symptoms and subsequent psychotropic medication: a register-linked study with 5-year follow-up. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2014 Mar 19. [Epub ahead of print]

Haaramo P. Insomnia, ill health and work disability : a longitudinal study among employees. University of Helsinki, Faculty of Medicine, Hjelt Institute, Department of Public Health. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/44714

Lahti J, Holstila A, Lahelma E, Rahkonen O. Leisure-time physical activity and all-cause mortality. PLoS One. 2014;9:e101548.

Laine H, Saastamoinen P, Lahti J, Rahkonen O, Lahelma E. The associations between psychosocial working conditions and changes in common mental disorders: a follow-up study. BMC Public Health. 2014;14:588.

Lallukka T, Ferrie JE, Kivimäki M, Shipley MJ, Sekine M, Tatsuse T, Pietiläinen O, Rahkonen O, Marmot MG, Lahelma E. Conflicts between work and family life and subsequent sleep problems among employees from Finland, Britain, and Japan. Int J Behav Med. 2014 Apr;21:310-8.

Lallukka T, Øverland S, Haaramo P, Saastamoinen P, Bjorvatn B, Sivertsen B. The Joint Contribution of pain and insomnia to sickness absence and disability retirement: A register-linkage study among Norwegian and Finnish employees. European Journal of Pain 2014;18:883-192.

Leinonen T, Martikainen P, Laaksonen M, Lahelma E. Excess mortality after disability retirement due to mental disorders: variations by socio-demographic factors and causes of death. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2014;49:639-49.

Polvinen A, Laaksonen M, Gould R, Lahelma E, Martikainen P. The contribution of major diagnostic causes to socioeconomic differences in disability retirement. Scand J Work Environ Health. 2014;40:353-60.

Roos E, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka T. Weight change and sickness absence-a prospective study among middle-aged employees. Eur J Public Health. 2014 Jul 4. [Epub ahead of print]

Saastamoinen P, Laaksonen M, Lahelma E, Lallukka T, Pietiläinen O, Rahkonen O. Changes in working conditions and subsequent sickness absence. Scand J Work Environ Health. 2014;40:82-8.

2013

Haario P, Rahkonen O, Laaksonen M, Lahelma E, Lallukka T. Bidirectional associations between insomnia symptoms and unhealthy behaviours. J Sleep Res 2013; 22: 89-95.

Korpela K, Roos E, Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E, Laaksonen M. Different measures of body weight as predictors of sickness absence. Scand J Public Health ;41: 25-31.

Lahelma E, Laaksonen M, Lallukka T, Martikainen P, Pietiläinen O, Saastamoinen P, Gould R, Rahkonen O.Working conditions as risk factors for disability retirement: a longitudinal register linkage study. BMC Public Health 2012; 26:309.

Lahti J, Lallukka T, Lahelma E, Rahkonen O. Leisure-time physical activity and psychotropic medication: A prospective cohort study. Prev Med 2013. doi: 10.1016/j.ypmed.2013.05.019 [Epub ahead of print]

Lallukka T, Arber S, Laaksonen M, Lahelma E, Partonen T, Rahkonen O. Work-family conflicts and subsequent sleep medication among women and men: a longitudinal registry linkage study. Soc Sci Med. 2013; 79: 66-75.

Lallukka T, Ferrie JE, Kivimäki M, Shipley MJ, Sekine M, Tatsuse T, Pietiläinen O, Rahkonen O, Marmot MG, Lahelma E. Conflicts Between Work and Family Life and Subsequent Sleep Problems Among Employees from Finland, Britain, and Japan. Int J Behav Med 2013 [Epub ahead of print]

Lallukka T, Ferrie JE, Rahkonen O, Shipley MJ, Pietiläinen O, Kivimäki M, Marmot MG, Lahelma E. Change in economic difficulties and physical and mental functioning: Evidence from British and Finnish employee cohorts. Scand J Work Environ Health. doi: 10.5271/sjweh.3366 [Epub ahead of print]

Lallukka T, Haaramo P, Rahkonen O, Sivertsen B. Joint associations of sleep duration and insomnia symptoms with subsequent sickness absence: The Helsinki Health Study. Scand J Public Health. 2013; 41: 516-523.

Lallukka T, Lahelma E, Rahkonen O. Changes in economic difficulties and subsequent sickness absence: a prospective register-linkage study. BMJ Open; 8: 3.

Lindhom V, Lahti J, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka T. Joint associations of sleep duration and insomnia symptoms with subsequent sickness absence: The Helsinki Health Study. BMC Public Health 2013; 6:197.

Loman T, Lallukka T, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E. Multiple socioeconomic determinants of weight gain: the Helsinki Health Study. BMC Public Health 2013; 22: 259.

Piha, K., Laaksonen, M., Martikainen, P., Rahkonen, O. & Lahelma, E. Socio-economic and occupational determinants of work injury absence. Eur J Public Health. doi: 10.1093/eurpub/cks162. A1

Roos E, Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E, Laaksonen M. Working conditions and major weight gain-a prospective cohort study. Arch Environ Occup Health. 2013; 68: 166-72.

Roos, E., Laaksonen, M., Rahkonen, O., Lahelma, E. & Lallukka, T. Relative weight and disability retirement: a prospective cohort study. Scand J Work Environ Health; 2013; 1;39: 259-67.


2012

Aittomäki A, Martikainen P, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. Household economic resources, labour-market advantage and health problems - A study on causal relationships using prospective register data. Soc Sci Med 2012; 75: 1302-1310.

Haaramo P, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka T. The joint association of sleep duration and insomnia symptoms with disability retirement: A longitudinal register-linked study. Scand J Work Environ Health 2012; 38:427-435.

Helldán A, Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E. Changes in healthy food habits after transition to old age retirement. Eur J Public Health 2012; 22: 582-586.

Kääriä S, Laaksonen M, Leino-Arjas P, Saastamoinen P, Lahelma, E. Low back pain and neck pain as predictors of sickness absence among municipal employees. Scand J Work Environ Health 2012; 40: 150-156.

Kääriä S, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E. Leino-Arjas P. Risk factors of chronic neck pain: A prospective study among middle-aged employees. Eur J Pain 2012; 16: 911-920.

Laaksonen M, Metsä-Simola N, Martikainen P, Pietiläinen O, Rahkonen O, Gould R, Partonen T,

Lahelma E. Trajectories of mental health before and after old-age and disability retirement: a register-based study on purchases of psychotropic drugs. Scand J Work Environ Health 2012; 39: 409-417.

Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Lahelma E. The effect of occupational and workplace gender composition on sickness absence. J Occup Environ Med 2012; 54: 224-230.

Laaksonen M, Lallukka T, Lahelma E. Partonen T. Working conditions and psychotropic medication: a prospective cohort study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2012; 47: 663-670.

Lahelma E, Aittomäki A, Laaksonen M, Lallukka T, Martikainen P, Piha K, Rahkonen O, Saastamoinen P. Cohort profile: The Helsinki Health Study. Int J Epidemiol 2012. doi: 10.1093/ije/dys039. [Epub ahead of print]

Lahelma E, Laaksonen M, Lallukka T, Martikainen P, Pietiläinen O, Saastamoinen P, Gould R, Rahkonen O. Working conditions as risk factors for disability retirement: a longitudinal register linkage study. BMC Public Health 2012, 12:309.

Lahelma E, Lallukka T, Laaksonen M, Saastamoinen P, Rahkonen O. Workplace bullying and common mental disorders: a follow-up study. J Epidemiol Community Health 2012; 66:e3.

Lahelma E, Martikainen P, Pietiläinen O, Tarkiainen L. Terveyserot jatkavat kasvuaan. J Reivinen, L Vähäkylä (ed.). Kansan terveys, yksilön hyvinvointi. Gaudeamus ja Suomen Akatemia 2012: 21-36.

Lahelma E, Uusitalo H, Martikainen P. Longer work careers through tackling socioeconomic inequalities in disability retirement. Eur J Public Health 2012; 22: 299-300.

Lahti J, Lahelma E, Rahkonen O. Changes in leisure-time physical activity and subsequent sickness absence: A prospective cohort study among middle-aged employees. Prev Med 2012; 55: 618-622.

Lahti J, Rahkonen J, Lahelma E, Laaksonen M. Leisure-time physical activity and disability retirement: A prospective cohort study. J Phys Activ Health 2012 (in press)

Lallukka T, Arber S, Laaksonen M, Lahelma E, Partonen T, Rahkonen O. Work-family conflicts and subsequent sleep medication among women and men: a longitudinal registry linkage study. Soc Sci Med 2012; 79: 66-75.

Lallukka T, Ferrie JE, Kivimäki M, Shipley MJ, Rahkonen O, Lahelma E. Economic difficulties and subsequent sleep problems: Evidence from British and Finnish occupational cohorts. Sleep Med 2012; 13: 680-685.

Lallukka T, Haario P, Lahelma E, Rahkonen O. Associations of relative weight with subsequent changes over time in insomnia: A follow-up study among middle-aged women and men. Sleep Med 2012;13:1271-1279.

Lallukka T, Haukka J, Partonen T, Rahkonen O, Lahelma E. Workplace bullying and subsequent psychotropic medication: a cohort study with register linkages. BMJ Open 2012; 12; 2(6).

Leinonen T, Martikainen P. Lahelma E. Interrelationships between education, occupational social class, and income as determinants of disability retirement. Scand J Public Health 2012; 40: 157-166.

Loman T, Lahelma E, Lallukka T, Rahkonen O. Ruokatottumusten sosioekonomiset erot ja muutokset ikääntyvillä työntekijöillä. Sosiaalilääk Aikak 2012; 49: 148-161.

Mauramo E, Lallukka T, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O. Lahelma E. Past and present socioeconomic circumstances and psychotropic medication: a register-linkage study. J Epidemiol Community Health 2012; 66:1143-1151.

Pietiläinen O, Laaksonen M, Pitkäniemi J. M, Rahkonen O. Lahelma E. Changes of occupational class differences in physical functioning: a panel study among employees (2000-2007). J Epidemiol Community Health 2012; 66: 265-270.

Piha K, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Lahelma E. Socio-economic and occupational determinants of work injury absence. Eur J Public Health 2012 [Epub ahead of print] doi: 10.1093/eurpub/cks162

Rahkonen O, Laaksonen M, Lallukka T. Lahelma E. Sosiaaliluokkien välisten terveyserojen selittäminen ja niiden vähentämisen haaste. Janus 2012; 19: 358-368.

Rahkonen O, Lallukka T, Kronholm E, Vahtera J, Lahelma E. Laaksonen M. Sleep problems and sickness absence among middle-aged employees. Scand J Work Environ Health 2012; 38: 47-55.

Roos E, Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E, Laaksonen M. Working conditions and major weight gain - a prospective cohort study. Int Arch Occ Eniron Health 2012, in press. doi:10.5271/sjweh.3328

Roos E, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka T. Relative weight and disability retirement: a prospective cohort study. Scand J Work Environ Health 2012 [Epub ahead of print]. doi: 10.5271/sjweh.3328.

Saastamoinen P, Laaksonen M, Kaaria S, Lallukka T, Leino-Arjas P, Rahkonen O. Lahelma E. Pain and disability retirement: a prospective cohort study. Pain 2012; 153: 526-531.

Salonsalmi A, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. Drinking habits and disability retirement. Addiction 2012; 107:2128-2136.

2011

Boylan S, Lallukka T, Lahelma E, Pikhart H, Malyutina S, Pajak A, Bragina O, Stepaniak U, Gillis-Januszewska A, Simonova G, Peasey A, Bobak M. Socio-economic circumstances and food habits in Eastern, Central and Western European populations. Public Health Nutr 2011; 14: 678-687.

Helldán, A, Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E. Ruokatottumusten muutokset vanhuuseläkkeelle siirryttäessä. Suom Lääkäril 2011; 66: 153-158.

Helkavaara M, Saastamoinen P, Lahelma E. Psychosocial work environment and emotional exhaustion among middle-aged employees. BMC Research Notes 2011; 4, 101-8.

Holopainen E, Lahti J, Rahkonen O, Lahelma E, Laaksonen M. Liikunta ehkäisee pitkiä sairauslomia. Suom Lääkäril 2012; 67: 1155-1159.

Kääriä S, Leino-Arjas P, Rahkonen O, Lahti J, Lahelma E. Laaksonen M. Risk factors of sciatic pain: A prospective study among middle-aged employees. Eur J Pain 2011; 15: 584-590.

Laaksonen M, Kääriä S, Leino-Arjas P. Lahelma E. Different domains of health functioning as predictors of sickness absence - a prospective cohort study. Scand J Work Environ Health 2011; 37: 213-218.

Laaksonen E, Lallukka T, Lahelma E, Ferrie JE, , Head J, Marmot MG, Martikainen P. Economic difficulties and physical functioning in Finnish and British employees: contribution of social and behavioural factors. Eur J Public Health 2011; 21: 456-462.

Lahti J. Leisure-time physical activity, health related functioning and retirement: a prospective cohort study among middle-aged employees. Publications of Public Health M211:2011. Helsinki: Unigrafia. University of Helsinki. ISSN 0355-7979. ISBN 978-952-10-6591-0. ISBN 978-952-10-6592-7 (pdf). Dissertation. http://ethesis.helsinki.fi/

Lahti J. Tehokas liikkuja sairastaa vähemmän. Liikunta ja tiede 2011; 6: 11-15.

Lahti J, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. Changes in leisure-time physical activity after transition to retirement: a follow-up study. Int J Behav Nutr Phys Activ 2011; 8: 36-43.

Lallukka, T. Uniongelmien yhteys sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Sosiaalilääk Aikak 2011; 48: 128-143.

Lallukka, T., Arber, S., Rahkonen, O. & Lahelma, E. Complaints of insomnia among midlife employed people: The contribution of childhood and present socioeconomic circumstances. Sleep Med 2011; 11: 828-836.

Lallukka T, Dregan A, Armstrong D. Comparison of a sleep item from the general health questionnaire-12 with the Jenkins sleep questionnaire as measures of sleep disturbance. J Epidemiol 2011; 21: 474-480.

Lallukka T, Haaramo P, Lahelma E, Rahkonen O. Sleep problems and disability retirement: a register-based follow-up study. Am J Epidemiol 2011; 173: 871-881.

Lallukka T, Lahelma E, Rahkonen O. Workplace bullying and subsequent sleep problems - the Helsinki Health Study. Scand J Work Environ Health 2011; 37: 204-212.

Lallukka T, Manderbacka K, Keskimaki I, Hemingway H, Rahkonen O, Lahelma E. Antti R. Angina pectoris: relation of epidemiological survey to registry data. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2011; 18: 6216-26.

Leinonen T, Pietiläinen O, Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E, Martikainen P. Occupational social class and disability retirement among municipal employees: the contribution of health behaviors and working conditions. Scand J Work Environ Health 2011; 37: 4644-72.

Leinonen T, Sirniö O, Lahelma E, Martikainen P. Eriarvoisesti työkyvyttömyyseläkkeelle? Pietikäinen P (ed.). Työstä, jousta ja jaksa. Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus. Helsinki: Gaudeamus 2011:30-44.

Lyytikäinen P, Rahkonen O, Lahelma E. Lallukka T. Association of sleep duration with weight and weight gain: a prospective follow-up study. J Sleep Res 2011; 20: 298-302.

Lyytikäinen, P., Lallukka, T., Lahelma, E. & Rahkonen, O. Sleep problems and major weight gain: A follow-up study. Int J Obes 2011; 35: 109-114.

Pietiläinen O, Laaksonen M, Rahkonen O. Lahelma E. Self-rated health as a predictor of disability retirement - The contribution of ill-health and working conditions. PLOS ONE 2011; 6: e25004 [Epub].

Rahkonen O, Laaksonen M, Lallukka T, Lahelma E. (2011). Työolot ja terveys - onko ruumiillisella työllä enää merkitystä? Pietikäinen P. (ed.). Työstä, jousta ja jaksa. Helsinki: Gaudeamus, s. 21-29.

Seiluri T, Lahti J, Rahkonen O, Lahelma E, Lallukka, T. Changes in occupational class differences in leisure-time physical activity: a follow-up study. Int J Behav Nutr Phys Activ 2011; 8:14-21.

Seiluri T, Lahelma E, Rahkonen O. Lallukka T. Changes in socio-economic differences in food habits over time. Public Health Nutr 2011; 14: 1919-1926.

Sekine M, Tatsuse T, Kagamimori S, Chandola T, Cable N, Marmot M., Martikainen P, Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E. Sex inequalities in physical and mental functioning of British, Finnish, and Japanese civil servants: Role of job demand, control and work hours. Soc Science Med 2011; 73: 595-603.

Sekine M, Lahelma E, Marmot M. The Role of the Social Democratic welfare state regime in reducing socioeconomic inequalities in health: Results from Comparative Studies on British, Finnish, and Japanese Civil Servants. Democracy in Theory and Action. Herrmann P. (ed.). New York: Nova Science Publishers 2011: 161-182.

Svärd A, Lyytikäinen P, Roos E, Lallukka T, Rahkonen O. Lahelma E. Lihavuus nopeuttaa fyysisen, mutta ei psyykkisen toimintakyvyn heikkenemistä. Suom Lääkäril 2011; 66: 3487-3492.

Svärd A. Överviktens inverkan på funktionsförmågan bland Helsingfors stads anställda. Avhandling i folkhälsovetenskap. Helsingin yliopisto 2011

2010

Aittomäki A, Martikainen P, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. The associations of household wealth and income with self-rated health: A study on economic advantage in middle-aged Finnish men and women. Soc Sci Med 2010; 71: 1018-1026.

Helldán A. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden ruokatottumusten muutokset - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu - tutkielma. Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, toukokuu 2010

Holopainen E. Liikunnan yhteys pitkiin sairauspoissaoloihin. Kansanterveystieteen syventävien opintojen tutkielma. Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, elokuu 2010

Laaksonen E. Multiple socioeconomic circumstances and health: Asscociations and explanations among Finnish and British public sector employees. Publications of Public Health M202:2010. Helsinki: University of Helsinki. ISSN 0355-7979. ISBN 978-952-10-4863-0. ISBN 978-952-10-4864-7 (pdf). Dissertation. http://ethesis.helsinki.fi/

Laaksonen M., Mastekaasa A, Martikainen P, Rahkonen O, Piha K, Lahelma E. Gender differences in sickness absence: the contribution of occupation and workplace. Scand J Work Environ Health 2010; 36: 394-403.

Laaksonen M, Piha K, Rahkonen O, Martikainen P, Lahelma E. Explaining occupational class differences in sickness absence: results from middle-aged municipal employees. J Epidemiol Community Health 2010; 64: 802-807.

Laaksonen M, Pitkäniemi J, Rahkonen O. Lahelma E. work arrangements, physical working conditions, and psychosocial working conditions as risk factors for sickness absence: bayesian analysis of prospective data. Ann Epidemiol 2010; 20: 332-338.

Laaksonen M, Rahkonen O, Lahelma E. Work and non-work related explanations for gender difference in the use of psychoactive drugs. Int J Behav Med 2010; 17: 61-62.

Lahelma E, Lallukka T, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Chandola T, Head J, Marmot M, Kagamimori S, Tatsuse T, Sekine M. Social class differences in health behaviours among employees from Britain, Finland and Japan: The influence of psychosocial factors. Health Place 2010; 16 :61-70.

Lahti J, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. The impact of physical activity on physical health functioning - A prospective study among middle-aged employees. Prev Med 2010; 50: 246-250.

Lahti J, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. The impact of physical activity on sickness absence. Scand J Med Sci Sports 2010; 20: 191-199.

Lahti J, Laaksonen M, Rahkonen O. Lahelma E. Eläkkeelle siirtyminen tuo liikunnan yhä useamman arkeen. Liikunta & Tiede 2010; 47: 12-16.

Lallukka T, Chandola T, Roos E, Cable N, Sekine M, Marmot M, Lahelma E. Work-family conflicts and unhealthy behaviors among British, Finnish and Japanese employees. Int J Behav Med 2010; 17: 134-142.

Lallukka T, Pitkäniemi J, Rahkonen O, Roos E, Laaksonen M., Lahlema E. The association of income with fruit and vegetable consumption at different levels of education. Eur J Clin Nutr 2010; 64: 324-327.

Lallukka T, Rahkonen O, Lahelma E, Arber S. Sleep complaints in middle-aged women and men: the contribution of working conditions and work-family conflicts. J Sleep Res 2010; 19: 466-477.

Lyytikäinen P. Unen keston ja uniongelmien yhteydet painoon ja painonnousuun - HelsinkiHealth Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu - tutkielma. Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, toukokuu 2010

Lyytikäinen P, Lallukka T, Lahelma E, Rahkonen O. Sleep problems and major weight gain: a follow-up study. Int J Obes 2010; 35: 1-6.

Lu X, Laaksonen M, Aittomaki A, Leino-Arjas P, Rahkonen O, Saastamoinen P, Lahelma E. Sickness absence, employment history, and high-risk employees: A 10-Year longitudinal study. J Occup Environ Med 2010; 52: 913-919.

Piha K, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Lahelma E. Interrelationships between education, occupational class, income and sickness absence. Eur J Public Health 2010; 20:276-280.

Piha K, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Lahelma E. Pathways between education, occupational class, and income as determinants of sickness absence. Eur J Public Health 2010, 20: 276-280.

Roos S. Uni ja ruokatottumukset - Helsinki Health Study. Ravitsemustieteen pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, toukokuu 2010

Saastamoinen P. Pain among employees. Risk factors and consequences. Publications of Public Health M208:2010. Helsinki: Helsinki University Press. University of Helsinki. ISSN 0355-7979. ISBN 978-952-10-4871-5. ISBN 978-952-10-6586-6 (pdf). Dissertation. http://ethesis.helsinki.fi/

2009

Harkonmäki K, Martikainen P, Lahelma E, Pitkäniemi J, Silventoinen K, Halmeenmäki T, Rahkonen O. Intentions to retire, life dissatisfaction and the subsequent risk of disability retirement. Scand J Public Health 2009; 37:252-259.

Kaikkonen R, Rahkonen O, Lallukka T, Lahelma E. Physical and psychosocial working conditions as explanations for occupational class inequalities in self-rated health. Eur J Public Health 2009; 19: 458-463.

Laaksonen E, Martikainen P, Head J, Rahkonen O, Marmot M, Lahelma E. Associations of multiple socioeconomic circumstances with physical functioning among Finnish and British employees. Eur J Public Health 2009; 19: 38-45.

Laaksonen E, Martikainen P, Lallukka T, Lahelma E, Ferrie J, Rahkonen O, Marmot M, Head J. Economic difficulties and common mental disorders among Finnish and British white-collar employees: the contribution of social and behavioural factors. J Epidemiol Community Health 2009; 63: 439-446.

Laaksonen M, Piha K, Martikainen P, Rahkonen O, Lahelma E. Health-related behaviours and sickness absence from work. Occup Environ Med 2009; 66; 840-847.

Lahelma E, Laaksonen M, Aittomäki A. Occupational class inequalities in health across employment sectors: The contribution of working conditions. Int Arch Occ Env Hea 2009; 82: 185-190.

Lallukka T, Chandola T, Hemingway H, Marmot M, Lahelma E, Rahkonen O. Job strain and symptoms of angina pectoris among British and Finnish middle-aged employees. J Epidemiol Community Health 2009; 63: 980-985.

Pietiläinen O. Sosioekonomisten terveyserojen muutokset: paneelitutkimus Helsingin kaupungin työntekijöillä. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, huhtikuu 2009, 74 p.

Saastamoinen P, Laaksonen M, Leino-Arjas P, Lahelma E. Psychosocial risk factors of pain among employees. Eur J Pain 2009; 13: 102-108.

Saastamoinen P, Laaksonen M, Lahelma E, Leino-Arjas P. The effect of pain on sickness absence among middle-aged municipal employees. Occup Environ Med 2009; 66: 131-136.

Salonsalmi A, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. Drinking habits and sickness absence: the contribution of working conditions. Scand J Public Health 2009; 37: 846-854.

Seiluri T. Ruokatottumusten sosioekonomisten erojen muutokset - Helsinki Health Studyn seurantatutkimus. Ravitsemustieteen pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, syyskuu 2009, 77 p.

2008

Aittomäki A. Social-class inequalities in ill health - the contribution of physical workload. Helsinki University Print; University of Helsinki. Publications of Public Health M195:2008. ISSN 0355-7979. ISBN 978-952-10-1381-2. ISBN 978-952-10-1382-9 (pdf). Dissertation. http://ethesis.helsinki.fi/

Aittomäki A, Lahelma E, Rahkonen O, Leino-Arjas P, Martikainen P. Job decision latitude as a potential modifier of the contribution of physical workload to poor functioning in middle-aged employees. Int Arch Occup Environ Health 2008; 81: 975-982.

Karvonen S, Sipilä P, Martikainen P, Rahkonen O, Laaksonen M. Smoking in context - a multilevel approach to smoking among females in Helsinki. BMC Public Health 2008; 24:13.

Laaksonen M, Aittomäki A, Lallukka T, Rahkonen O, Saastamoinen P, Silventoinen K, Lahelma E. Register-based study among employees shows small non-participation bias in health surveys and check-ups. J Clin Epidemiol 2008; 61: 900-906.

Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Lahelma E. Explanations for gender differences in sickness absence: Evidence from middle-aged municipal employees from Finland. Occup Environ Med 2008; 65: 325-330.

Lahelma E, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O. Die Mehrdimensionalität der sozioökonomische Lage - Konzequenzen für die Analyse gesundheitlicher Ungleichheit. In: U Bauer, U Bittlingmayer, M Richter (eds). Health Inequalities. Determinanten und Mechanismen gesundheitlicher Ungleicheit. VS Verlag, Wiesbaden 2008;143-166.

Lahti J, Laaksonen M, Rahkonen O. Työväsymys ja ikääntyminen heijastuvat liikunnan harrastamiseen. Liikunta ja tiede 2008; 45: 36-39.

Lallukka T. Associations among working conditions and behavioral risk factors: The Helsinki Health Study with International Comparisons. Helsinki University Print; University of Helsinki. Publications of Public Health M191:2008. ISSN 0355-7979. ISBN 978-952-10-1373-7. ISBN 978-952-10-1374-4 (pdf). Dissertation. http://ethesis.helsinki.fi/

Lallukka T, Lahelma E, Rahkonen O, Roos E, Laaksonen E, Martikainen P, Head J, Brunner E, Mosdol A, Marmot M, Sekine M, Nasermoaddeli A, Kagamimori S. Associations of job strain and working overtime with adverse health behaviors and obesity: Evidence from the Whitehall II Study, Helsinki Health Study, and the Japanese Civil Servants Study. Soc Sci Med 2008; 66: 1681-1698.

Lu-Tervola X, Leino-Arjas P, Piha K, Aittomäki A, Saastamoinen P, Rahkonen O, Lahelma E. On methodologies for analysing sickness absence data: An insight into a new method. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology 2008; 31: 423-428.

2007

Aittomäki A, Lahelma E, Rahkonen O, Leino-Arjas P, Martikainen P. The contribution of musculosceletal disorders and physical workload to socioeconomic inequalities in health. Eur J Public Health 2007; 17: 145-150.

Harkonmäki K. Predictors of disability retirement: From early intentions to retirement. Helsinki University Print; University of Helsinki. 2007. ISBN 978-952-5317-98-5. ISBN 978-952-5317-99-2 (pdf). Dissertation. http://ethesis.helsinki.fi/

Laaksonen E, Martikainen P, Lahelma E, Lallukka T, Rahkonen O, Head J, Marmot M. Socioeconomic circumstances and common mental disorders among Finnish and British public sector employees: Evidence from the Helsinki Health Study and the Whitehall II Study. Int J Epidemiol 2007; 36: 776-786.

Laaksonen M, Piha K, Sarlio-Lähteenkorva S. Relative weight and sickness absence. Obesity 2007; 15: 465-472.

Laaksonen M, Silventoinen K, Martikainen P, Rahkonen O, Pitkäniemi J, Lahelma E. The effects of childhood circumstances, adult socioeconomic status and material circumstances on physical and mental functioning: a structural equation modelling approach. Ann Epidemiol 2007; 17: 431-439.

Lallukka T, Laaksonen M, Rahkonen O, Roos E, Lahelma E. Multiple socio-economic circumstances and healthy food habits. Eur J Clin Nutr 2007; 61: 701-710.

Martikainen P, Laaksonen M, Piha K, Lallukka T. Does survey bias the association between occupational social class and health? Scand J Public Health 2007; 35: 212-215.

Piha K, Martikainen P, Rahkonen O, Roos E, Lahelma E. Trends in socio-economic differences in sickness absence among Finnish municipal employees 1990-99. Scand J Public Health 2007; 35: 348-355.

Roos E, Sarlio-Lähteenkorva S, Lallukka T, Lahelma E. Associations of work- family conflicts with food habits and physical activity. Public Health Nutr 2007; 10: 222-229.

Salonsalmi A, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. Alkoholin käyttötavat ja sairauspoissaolot. Suom Lääkäril 2007; 62: 1485 -1491.

2006

Harkonmäki K, Lahelma E, Martikainen P, Rahkonen O, Silventoinen K. Mental health functioning (SF-36) and intentions to retire early among ageing municipal employees: The Helsinki Health Study. Scand J Public Health 2006; 34: 190-198.

Harkonmäki K, Lahelma E, Väänänen J, Rahkonen O. Eläkeaikomukset ja varhaiseläkkeelle siirtyminen Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2006:4, 40 p.

Harkonmäki K, Rahkonen O, Martikainen P, Silventoinen K, Lahelma E. Associations of SF-36 mental health functioning and family related factors with intentions to retire early among employees. Occup Environ Med 2006; 63: 558-563.

Helkavaara Minna. Työ, perhe ja vaikeat elämäntapahtumat uupumusasteisen väsymyksen selittäjinä. Psykologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, 2006, 50 p.

Kaikkonen Risto. Selittävätkö työolot sosioekonomisia terveyseroja? Sosiaalipolitiikan pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, marraskuu 2006, 100 p.

Laaksonen M, Rahkonen O, Martikainen P, Karvonen S, Lahelma E. Smoking and SF-36 health functioning. Prev Med 2006; 42: 206-209.

Laaksonen M, Rahkonen O, Martikainen P, Lahelma E. Associations of psychosocial working conditions with self-rated general health and mental health among municipal employees. Int Arch Occ Env Hea 2006; 79: 205-212.

Lahelma E, Laaksonen M, Martikainen P, Rahkonen O, Sarlio-Lähteenkorva S. Multiple measures of socioeconomic circumstances and common mental disorders. Soc Sci Med 2006; 63: 1383-1399.

Lallukka T, Martikainen P, Reunanen A, Roos E, Sarlio-Lähteenkorva S, Lahelma E. Associations between working conditions and angina pectoris symptoms among employed women. Psychosom Med 2006; 68: 348-354.

Mäkinen T, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. Lapsuuden olosuhteet ja aikuisuuden toimintakyky. Sosiaalilääk Aikak 2006; 43: 3-12.

Mäkinen T, Laaksonen M, Lahelma E, Rahkonen O. Associations of childhood circumstances with physical and mental functioning in adulthood. Soc Sci Med 2006; 62: 1831-1839.

Rahkonen O, Laaksonen M, Martikainen P, Roos E, Lahelma E. Job control, job demands or social class? The impact of working conditions on the relationship between social class and health. J Epidemiol Community Health 2006; 60: 50-54.

Roos E, Lahelma E, Rahkonen O. Work-family conflicts and drinking behaviours among employed women and men. Drug Alcohol Depend 2006; 83: 49-56.

Saastamoinen P, Leino-Arjas P, Laaksonen M, Martikainen P, Lahelma E. Pain and health-related functioning among employees. J Epidemiol Community Health 2006; 60: 793-798.

Utriainen I, Sarlio-Lähteenkorva S, Aittomäki A, Lahelma E. Keski-ikäisten painoindeksi ja keskivartalolihavuus. Selvitys Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimusaineistosta. Suom Lääkäril 2006; 61: 419-422.

Utriainen I, Sarlio-Lähteenkorva S, Aittomäki A, Lahelma E. Lihavuus ja keskivartalolihavuus Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2006:1, 41 p.

Wiens J-E, Aittomäki A, Lahelma A. Sydän- ja verisuonitautien biologiset riskitekijät Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2006:2, 32 p.

Winter T, Roos E, Rahkonen O, Martikainen P, Lahelma E. Work-family conflicts and self-rated health. Int J Behav Med 2006; 13: 276-285.

2005

Aittomäki A, Lahelma E, Roos E, Leino-Arjas P, Martikainen P. Gender differences in the association of age with physical work load and functioning. Occup Environ Med 2005; 62: 95-100.

Laaksonen M, Rahkonen O, Karvonen S, Lahelma E: Socioeconomic status and smoking: analysing inequalities with multiple indicators. Eur J Public Health 2005; 15: 262-269.

Laaksonen M, Rahkonen O, Martikainen P, Lahelma E. Multiple dimensions of socioeconomic position and self-rated health. The contribution of childhood socioeconomic circumstances, adult socioeconomic status and material resources. Am J Public Health 2005; 95: 1403-1409.

Laaksonen M, Roos E, Rahkonen O, Martikainen P, Lahelma E. Influence of material and behavioural factors on occupational class differences in health. J Epidemiol Community Health 2005; 59; 163-169.

Laaksonen M, Sarlio-Lähteenkorva S, Leino-Arjas P, Martikainen P, Lahelma E. Body weight and health status: Importance of socioeconomic position and working conditions. Obes Res 2005; 13: 2169-2177.

Lahelma E, Laaksonen M, Rahkonen O, Roos E. Work and non-work related determinants of socioeconomic inequalities in health and health behaviours. In: Gems of the Health Promotion Research Programme. Academy of Finland and Cancer Society of Finland, Tampere 2005:70-80.

Lahelma E, Martikainen P, Rahkonen O, Roos E, Saastamoinen P. Occupational class inequalities across key domains of health: Results from the Helsinki Health Study. Eur J Public Health 2005; 15: 504-510.

Lahelma E, Winter T, Martikainen P, Rahkonen O. Työn ja perheen väliset ristiriidat ja niiden taustatekijät naisilla ja miehillä. Työ ja ihminen 2005; 19: 34-48.

Lahelma E, Laaksonen M, Rahkonen O, Roos E. Työ ja perhe terveyden ja terveyskäyttäytymisen sosioekonomisten erojen taustatakijöinä. In: Timantit terveyden edistämisen tutkimusohjelmasta. Academy of Finland and Cancer Society of Finland, Tampere 2005: 74-84.

Lallukka T, Laaksonen M, Martikainen P, Sarlio-Lähteenkorva S, Lahelma E. Psychosocial working conditions and weight gain among employees. J Obes Relat Metab Disord 2005: 29: 909-915.

Piha Kustaa. Trends in socio-economic differences in sickness absence among Finnish municipal employees 1990-1999. Syventävien opintojen opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, toukokuu 2005, 23 p.

Rahkonen O, Laaksonen M, Karvonen S. The contribution of lone parenthood and economic difficulties on smoking among employed men and women. Soc Sci Med 2005; 61: 211-216.

Saastamoinen P, Leino-Arjas P, Laaksonen M, Lahelma E. Socio-economic differences in the prevalence of acute, chronic and disabling chronic pain among ageing employees. Pain 2005; 114: 364-371.

Sipilä P, Martikainen P. Fyysisen ja psyykkisen terveyden väliset alue-erot ja niiden taustat pääkaupunkiseudulla. Sosiaalilääk Aikak 2005; 3: 202-218.

Tötterman S. Correlates of workplace bullying: a cross-sectional study of adverse childhood experiences, psychosocial work environment and health. Psykologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, helmikuu 2005, 72 p.

2004

Chandola T, Martikainen P, Bartley M, Lahelma E, Marmot M, Michikazu S, Nasermoaddeli A, Kagamimori S. Does conflict between home and work explain the effect of multiple roles on mental health? A comparative study of Finland, Japan and the UK. Int J Epidemiol 2004; 33: 884-893.

Laaksonen M, Sarlio-Lähteenkorva S, Lahelma E. Multiple dimensions of socioeconomic position and obesity among employees: The Helsinki Health Study. Obes Res 2004; 12: 1851-1858.

Lahelma E, Martikainen P, Laaksonen M, Aittomäki A. Pathways between socioeconomic determinants of health. J Epidemiol Community Health 2004; 58: 327-332.

Lahelma E, Martikainen P, Rahkonen O, Roos E, Saastamoinen P. Työntekijöiden terveydentilan vaihtelu ammattiaseman mukaan. Helsinki Health Studyn tuloksia. Sosiaalilääk Aikak 2004; 41: 95-107.

Lallukka T, Sarlio-Lähteenkorva S, Laaksonen M, Roos E, Rahkonen O, Lahelma E. Psychosocial working conditions and health behaviours among employed women and men. Prev Med 2004:38: 48-56.

Martikainen P, Lahelma E, Kagamimori S, Sekine M, Nishi N, Marmot M. A comparison of socio-economic differences in physical functioning and perceived health among male and female employees in Britain Finland and Japan. Soc Sci Med 2004; 59: 1287-1295.

Mäkinen T. Lapsuuden ja aikuisuuden olosuhteiden yhteys toimintakykyyn. Sosiaalipolitiikan pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, syyskuu 2004, 75 p.

Roos E, Sarlio-Lähteenkorva S, Lallukka T. Having lunch at a staff canteen is associated with recommended food habits. J Public Health Nutr 2004; 7: 53-61.

Sarlio-Lähteenkorva S, Lahelma E, Roos E. Mental health and food habits among employed women and men. Appetite 2004; 42: 151-156.

Sipilä P. Helsingin kaupungin työntekijöiden henkisen hyvinvoinnin ja fyysisen toimintakyvyn alueellinen vaihtelu ja sitä selittävät tekijät. Sosiologian pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, marraskuu 2004, 83 p.

Stafford M, Martikainen P, Lahelma E, Marmot M. Neighbourhoods and self-rated health: a comparison of London and Helsinki. J Epidemiol Community Health 2004; 58: 772-778.

Utriainen I. Lihavuusindikaattorit Helsingin kaupungin työntekijöiden terveystarkastusaineistossa. Syventävien opintojen opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, marraskuu 2004, 48 p.

Wiens J-E. Sydän- ja verisuonitautien biologiset riskitekijät Helsingin kaupungin henkilöstön keskuudessa. Syventävien opintojen opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, maaliskuu 2004, 39 p.

2003

Aittomäki, A, Lahelma E, Roos E. Work conditions and socioeconomic inequalities in work ability. Scand J Work Environ Health 2003; 29: 159-165.

Laaksonen M, Aittomäki A, Lahelma E. Terveydenhuollon naistyöntekijöiden terveydentila, työolot ja terveyskäyttäytyminen. Suom Lääkäril 2003;58: 3795-3800.

Piha K. Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla. Helsingin kaupungin tietokeskus, tutkimuskatsauksia 2003:5, 66 p.

Piha K. Individual and employment related factors and sickness absence among the employees of the City of Helsinki. Master’s thesis in organisation and management, Helsinki School of Economics, May 2003, 67 p.

Piha K, Rahkonen O, Roos E, Lahelma E. Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-1999. Suom Lääkäril 2003; 58: 3679-3683.

Rahkonen O, Laaksonen M, Karvonen S. Tupakointi ja huono-osaisuus - tupakoinnin yhteys toimeentulovaikeuksiin ja yksinhuoltajuuteen Helsingin kaupungin työntekijöillä. Yhteiskuntapolitiikka 2003; 68: 492-500.

Rahkonen O, Mäki N, Martikainen P. Alkoholin ongelmakäyttö ja sen yhteys mielenterveysoireiluun Helsingin kaupungin työntekijöiden keskuudessa. Sosiaalilääk Aikak 2003; 40: 10-20.

Talala K. Työn psykososiaaliset tekijät ja mielenterveys. Sosiaalipsykologian pro gradu -työ, Helsingin yliopisto, helmikuu 2003, 75 p.

Talala K, Lahelma E, Sarlio-Lähteenkorva S. Psykososiaaliset tekijät ja mielenterveyden oireilu työntekijöillä. Sosiaalilääk Aikak 2003; 3: 163-173.

2002

Kivelä K, Lahelma E. Työväsymyksen taustatekijät naisilla. Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimus. Kvartti 1/2002: 41-57.

Lallukka T, Roos E, Sarlio-Lähteenkorva S, Kivelä K, Rahkonen O, Lahelma E. Työn kuormitustekijöiden yhteydet terveyskäyttäytymiseen naisilla. Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimus. Sosiaalilääk Aikak 2002; 39: 51-63.

Lallukka T, Aittomäki A, Piha K, Roos E, Kivelä K, Silventoinen K. Postikyselytutkimukseen vastanneiden edustavuus sosioekomisten tekijöiden ja sairauspoissaolojen mukaan: Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimus. Sosiaalilääk Aikak 2002; 39: 164-171.

2001

Aittomäki A, Lahelma E, Roos E. Helsingin kaupungin henkilöstön työkyky ja työkyvyn taustatekijät. Helsingin kaupungin tietokeskus. Tutkimuskatsauksia 2001:2, 54 p.

Aittomäki A. Helsingin kaupungin henkilöstön työkyky ja työkyvyn taustatekijät. Syventävien opintojen opinnäytetyö, Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, 2001

Kivelä K, Roos E, Lahelma E, Lallukka T, Martikainen P, Rahkonen O, Sarlio-Lähteenkorva S, Silventoinen K. Henkilöstön työolot, terveydentila ja terveyskäyttäytyminen. Helsingin kaupungin henkilöstön terveystutkimus. Helsingin kaupungin tietokeskus 2001:3, 120 p.

Piha K. Helsingin kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot 1990-luvulla. Sosiaalipolitiikan pro gradu -työ. Helsingin yliopisto, syyskuu 2001, 75 p.Ofta framställda frågorVad handlar hälsoundersökningen Helsinki Health Study om?

Helsinki Health Study är en hälsoundersökning som utförs av Hjelt-institutet avdelningen för hälsovetenskap vid Helsingfors universitet i samarbete med ett antal samarbetspartner inom hälsoforskningen. Forskningsprojektets basundersökning utfördes under åren 2000-2002, då man sände frågeformulär till alla i Helsingfors stad anställda arbetstagare som ifrågavarande år fyllde 40, 45, 50, 55 eller 60 år. År 2007 utfördes den första uppföljningen som upprepas nu år 2012. Vi sänder frågeformulär till alla dem som besvarat det första formuläret.

Hör jag kanske till målgruppen?


Hälsoundersökningen Helsinki Health Study, som verkställs år 2012, riktas till alla som besvarat den första fasen av undersökningen (2000, 2001 eller 2002) oberoende av den nuvarande livssituationen. De som eventuellt har bytt arbetsgivare kan anteckna detta i frågeformuläret för detta ändamål reserverad plats och därefter normalt svara på frågorna. Varje svar är viktigt. De som är pensionerade eller av någon annan orsak utanför arbetslivet, kan låta bli att besvara frågor, som direkt handlar om ens arbete, men annars besvara de övriga frågorna enligt instruktionerna i formuläret.

En tillfällig frånvaro från arbetslivet inverkar inte på svarandet. Vi hoppas att ni besvarar frågorna enligt er nuvarande livssituation. Vid alla oklara fall kan ni kontakta oss per telefon eller genom att använda e-post.

Varför går det inte att besvara frågorna anonymt?

EAN-koden (streckkod eller på finska viivakoodi) och förnamnet på formuläret hjälper oss under data insamlingen att följa upp vem som besvarat frågorna. Vi använder inte EAN-koden eller förnamnet till något annat ändamål. Namn eller personuppgifter förekommer inte i det datamaterial som används i denna forskning.

Vem använder de insamlade uppgifterna och till vilket ändamål?

De insamlade uppgifterna kommer enbart att användas av forskargruppen Helsinki Health Study vid Helsingfors universitet. Forskarna vid samararbetande institutioner har tillgång till forskingsmaterialet endast i samarbete med forskare från Helsinki Health Study. Uppgifterna kommer inte att överlåtas till utomstående. Uppgifterna kommer inte att linkas till (dvs. förenas med) Helsingfors stads register eller andra eventuella register ifall den som besvarat i den första fasen av undersökningen inte har gett sin tillåtelse till detta. Uppgifterna i formuläret kommer att överföras maskinellt med tillhjälp av en optisk läsare, vilket innebär att uppgifterna är i numerisk form redan då forskarna får tillgång till dem. Uppgifterna analyseras sedan enbart statistiskt. Frågeformulären kommer inte att utnyttjas i fortsättningen utan de bevaras tryggt i låsta utrymmen och kommer att förstöras då undersökningen avslutas.

Forskningsresultaten publiceras i vetenskapliga skrifter på ett sådant sätt, att enskilda svarande, arbetsteam eller ens mindre arbetsenheter inte kan identifieras. Märk väl: Enskilda svarandes hälso- eller andra uppgifter kommer inte arbetsgivaren, arbetshälsovården eller andra obehöriga till kännedom.

Hur kan man garantera att uppgifterna förblir konfidentiella?

De insamlade uppgifterna behandlas strikt konfidentiellt i alla skeden av undersökningen. Forskningsmaterialet är tillgängligt endast för forskarna i Helsinki Health Study och analyser görs endast på gruppnivå med hjälp av statistiska metoder. Det förekommer inga personuppgifter i det datamaterial som används vid forskningen. Inga resultat kommer att publiceras där det är möjligt att identifiera enskilda personer. Forskarna har undertecknat ett tystnadslöfte om att hålla uppgifterna i undersökningen konfidentiella. Forskningsmaterialet kommer inte heller att lämnas ut till utomstående instanser.

Helsingfors stads personalkommitté och de etiska nämnderna vid hälsoverket och Helsingfors universitet har godkänt forskningsplanen. Dataombudsmannen har även gett sitt samtycke till undersökningen.

Vad betyder det i praktiken att linka ihop olika registerdata?


Ifall man i undersökningens första skede (det första frågeformuläret) gett sitt godkännande till att linka ihop (förena med) sina uppgifter med olika registeruppgifter, går det att komplettera formulärundersökningen med uppgifter om t ex. pensioner. Registeruppgifterna ansöks skilt från vart och ett av de instanser som upprätthåller registerdata (Institutet för hälsa och välfärd THL, Statistik centralen, Folkpensionsanstalten KELA och Helsingfors stad). Även i detta fall kommer dessa kompletterade uppgifter endast att utnyttjas i forskningssyfte och kommer inte att överlåtas åt utomstående instanser. Databehandlingen är strikt konfidentiell, vilket innebär att de uppgifter som man får genom att linka ihop olika register, som den svarande gett sin tillåtelse till, inte i något skede kommer utomstående till kännedom.

Det har varit frivilligt att ge sin tillåtelse att linka ihop sina frågeformuläruppgifter med registerdata. Den som deltar i undersökningen kan när som helst under undersökningens gång återkalla sitt samtycke genom att kontakta ansvarige forskningsledare Eero Lahelma (tel. 050-4151 254), fil. dr. Peppiina Saastamoinen (tel. 050-4151 260) eller pol. kand. forskarassistent Hanna Laine (tel. 050-3185 563).

Varför finns det frågor om bakgrundsfaktorer (t. ex. föräldrarnas skolning, barndomsförhållanden, inkomster, levnadssätt och dylikt)?

Många biologiska, psykiska och sociala faktorer som inverkar på vår hälsa hör ihop med nuvarande eller tidigare levnadssituation. Sådana faktorer är t. ex. levnadssätt, barndomsförhållanden, samt utbilding och inkomster. Dessa bakgrundsfaktorer kan inverka på vårt välbefinnande både direkt eller tillsammans med andra eventuella faktorer. Eftersom avsikten med denna undersökning är att beskriva hur arbetet och andra levnadsfaktorer inverkar på hälsan, samt att söka förklaringar till uppkomsten av sjukdomar, är det av yttersta vikt att via frågeformulär få en så mångsidig bild som möjligt av de undersöktas levnadsförhållanden och bakgrund. Det är viktigt att känna till bakgrunden för att kunna förstå olika orsaksrelationer, som leder till uppkomsten av sjukdomar och därmed kunna förebygga uppkomsten av dessa sjukdomar. Vi ställer inte frågor, för att vi t. ex. skulle vilja samla information om enskilda personers familjebakgrund, utan vår avsikt är att finna faktorer, som leder till att hälsan i vissa grupper skiljer sig från andra gruppers hälsa.

Varför skickar ni påminnelsebrev fastän det är frivilligt att delta i undersökningen?

Fastän vi sänder påminnelsebrev, är det frivilligt att delta i undersökningen. Det är dock av största vikt, att så många som möjligt deltar, eftersom en låg svarsprocent minskar tillförlitligheten för resultaten. Med hjälp av påminnelsebrevet hoppas vi kunna förmå personer, som av en eller annan anledning har glömt att de fått formuläret eller kanske tappat bort det eller som överhuvudtaget inte fått det, att besvara våra frågor. Ifall Ni trots allt inte vill delta i undersökningen kan Ni helt enkelt låta bli att svara. Ni kan också informera oss om att ni inte är intresserad av att delta. Vi vill understryka, att Ni inte nu eller i framtiden kommer att ha några negativa följder av att inte delta.

Vi berättar gärna mera om undersökningen!

Vi hoppas att vi kunnat svara på sådana frågor, som också Ni funderat på. Ifall Ni ännu har något att fråga om, tveka inte, utan ta kontakt med oss! Kontaktpersoner är undersökningens ledare, professor Eero Lahelma, tel. 050-4151 254, fil. dr. Peppiina Saastamoinen, tel. 050-4151 260, samt pol. kand. forskarassistent, Hanna Laine, tel. 050-3185 563. Ni kan även skicka frågor och kommentarer via e-post till adressen kttl-hhs@helsinki.fi.
Short titleTerveystutkimus
StatusActive
Effective start/end date01/01/2000 → …

Funding

  • SUOMEN AKATEMIA: €203,580.00

Fields of Science

  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health
  • helsinki health study