HG-alueen toimintaedellytysten turvaaminen

Project Details

Description

Oulun lähikuntien Tyrnävän ja Limingan asemaa siemenperunan High Grade -tuotantoalueena turvataan meneillään olevan tutkimus- ja kehittämishankkeen avulla. Hankkeeseen liittyvissä tutkimuksissa ei alueella ole edelleenkään havaittu vaarallisia kasvintuhoojia. Erityisen korkealaatuisen siemenperunan HG-tuotantoalueita on koko Euroopan unionin alueella vain viisi. Aseman saavuttaminen edellyttää, että alue on vapaa EU-lainsäädännössä määritellyistä vaarallisista kasvintuhoojista. Virallinen HG-asema koskee vain siemenperunan tuotantoa. Vaarallisten kasvintuhoojien puuttumisella on kuitenkin merkitystä myös ruokaperunan viljelijöille.HG-hankkeessa ovat mukana MTT Oulun lisäksi Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitos sekä joukko peruna-alan yrityksiä.
Hankkeessa kehitetään siemenperunayritysten ja viljelijöiden käyttöön kasvitautiriskejä pienentäviä toimintatapoja ja käytänteitä, joiden avulla muidenkin kuin vaarallisten kasvintuhoojien mahdolliset pesäkkeet voidaan havaita hyvissä ajoin ja eliminoida.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201231/10/2014

Funding

  • EU:n EAKR rahastot
  • Unknown funder

Fields of Science

  • 4111 Agronomy