History of Society: Rethinking Finland 1400-2000

Project Details

Description

Hankkeessa tutkitaan ja ajatellaan uudelleen Suomen historia vuodesta 1400 nykypäivään. Näkökulmana ja metodina on teoria yhteiskunnan historiasta, miten yhteiskunta muodostuu toimintana, rakenteina ja identiteetteinä. Suomi nähdään ulkoisten tekijöiden muovaamana kokonaisuutena, jolle vasta 1800-luvulla keksittiin kansallinen identiteetti. Toinen kritiikin kohde on modernisaation ajatus, joka alistaa varhaisemman historian myöhemmän kehityksen esiasteeksi. Hanke on tärkeä historiallisen ymmärryksen uudelleen määrittelyssä ja sillä on välitön yhteys tämän päivän käsityksiin ja perusteluihin, joihin vedotaan niin arjessa, opetuksessa kuin päivänpolitiikassakin. Toimin hankkeessa yhtenä neljästä tutkimusryhmän johtajana. Hankkeen johtaja on professori Pertti Haapala Tampereen yliopistosta.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201231/12/2014

Funding

  • Suomen Akatemia: €1,250,000.00

Fields of Science

  • 616 Other humanities