Horrossaarnaaja Helena Konttinen (1871-1916) - Naisen valta ja auktoriteetti 1900-luvun alun Suomessa

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Tutkin post-doc tutkimuksessani 1900-luvun alusta julkisuudessa kuolemaansa 1916 vaikuttanutta horrossaarnaaja Helena Konttista vallan ja auktoriteetin näkökulmista. Helena Konttinen oli elinaikanaan kuuluisa erikoisista kyvystään saarnata usean tunnin ajan horroksissa sekä siitä, että hän pystyi kertomaan ihmisille heidän elämänsä tarinan tuntematta näitä etukäteen. Tutkin työssäni miten Konttinen vakuutti ympärilleen kertyvät ihmiset
jumalallisen kutsumuksensa aitoudesta sekä miten hänen valtansa ja auktoriteettinsa rakentuivat.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201131/12/2013