Human rights education research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Ihmisoikeuskasvatus on monitieteinen opetuksen ja kasvatuksen tutkimusalue. Suomalaisessa koulujärjestelmässä ihmisoikeuskasvatus ei ole oma oppiaine, mutta ihmisoikeuksia opetetaan useissa oppiaineissa. Useat merkittävät uskonto- ja katsomusaineiden tutkimuksen teemat – kuten monikulttuurisuus, uskontokasvatus ja uskonnon vapaus, eettinen kasvatus ja moraalinen vastuu – liittyvät ihmisoikeuskasvatuksessa mielenkiintoisella tavalla yhteen. Projektiin liitttyen keskus on vuonna 2006 liittynyt Kansainväliseen ihmisoikeuskasvatuksen konsortioon.

  Projektiin liittyen professori Arto Kallioniemi työskenteli aktiivisesti vuonna 2009 Uskontojen yhteistyö Suomessa foorumin julkilausumaa Lasten oikeuksien sopimuksesta Suomessa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja. Julkilausuma luovutettiin Tasavallan Presidentille Säätytalolla Lasten oikeuksien juhlapäivänä. (ks. http://www.ekumenia.fi/uskot_-_resa/uskontojen_edustajat_puolustavat_lapsen_oikeutta_uskontokasvatukseen/)

  Keväällä 2012 ihmisoikeuskasvatuksen tutkimus ja yhteistyöprojekti aloitti yhteistyön professori Fred Drevinin johtaman "Holocaus education for interculturality" -projektin kanssa. Projektissa työskentelee katsomusaineiden opetuksen tutkimuskeskuksen henkilöstön lisäksi keskuksen jatko-opiskelija TM Kaarina Lyhykäinen.

  Projektista on julkaistu useita artikkeleita, joista keskeisin on
  FT, TM Mia Matilaisen väitöskirjatutkimus "Ihmisoikeuskasvatus lukiossa - outoa ja itsestään selvää"
  Viimeisimpiä julkaisuja ovat mm. seuraavat:
  Matilainen, M. & Kallioniemi, A. (2012) Human Rights Education in Religious Education in Finnish Upper Secondary School. Religious Education Journal of Australia. 28, 1
  Matilainen, M. & Kallioniemi, A. 2011. Headmasters’ Conceptions of the Finnish Religious Education - Solution from the Perspective of Human Rights
  julkaisussa : Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education . 2011, (2), 1-14
  StatusActive
  Effective start/end date01/01/2006 → …