HY:n lääkäreiden perusopetuksen curriculumuudistus

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan lääketieteen lisensiaatin tutkinnon pätevyys- ja työelämälähtöistä opetussisältöuudistusta (curriculumuudistus) varten uudistustyöryhmän käyttöön APR-tietojärjestelmästä saatavaa tietoa suomalaisten terveyskeskusten potilaista ja heidän sairauksistaan sekä siitä, minkä sairauksien hoitamiseen perusterveydenhuollon lääkärin työaika kuluu. Tämän pohjalta on laskettu, minkä verran eri erikoisalojen antamaa opetusta tarvittaisiin palvelujärjestelmässä toimiville tuleville lääkäreille. Tietoja on vertailtu aiemman curriculumin opetussisältöön ja uudistustyöryhmä on muuttanut erikoisalojen opetusmääriä vastaamaan paremmin nykyaikaa. Lisäksi tuotimme kaikille kliinisille opetuserikoisaloille heidän opetussisältönsä suunnittelun pohjaksi listauksen heidän opetettavikseen kuuluvien sairauksien tarvitsemista lääkärityömäärästä terveyskeskuksissa.
StatusFinished
Effective start/end date15/04/201331/12/2015

Fields of Science

  • 3141 Health care science
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health
  • 3126 Surgery, anesthesiology, intensive care, radiology