Iäkkäiden järkevä lääkehoito moniammatillisena yhteistyönä (Joulukuu 2014 – joulukuu 2015)

Description

Projektin tavoitteena oli tunnistaa aiemmat tutkimukset, joissa on kuvattu ja arvioitu paikallisia tai valtakunnallisia moniammatillisia yhteistyömalleja iäkkäiden lääkehoitojen järkeistämiseksi eri maissa. Projekti toteutettiin järjestelmällisenä kirjallisuuskatsauksena yhteistyössä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kanssa. Kirjallisuuskatsaus tullaan julkaisemaan alkuvuodesta 2016. Fimea hyödyntää tutkimuksen tuloksia laatiessaan kansallisia ohjeita moniammatillisesti tehtävästä lääkehoidon järkeistämisestä. (Vastuullinen johtaja: prof. Marja Airaksinen)
StatusNot started