Ilmaston pitkän ajan vaikutukset veden laatuun erityisherkillä Alppijärvillä

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Suoran ihmisperäisen vaikutuksen lisäksi luonnollisella ja ihmisen kiihdyttämällä ilmastonmuutoksella voi olla voimakas vaikutus veden laatuun. Tässä tutkimuksessa pyritään tuottamaan ekosysteemeihin perustuvia rekonstruktioita menneistä ilmaston ja veden laadun muutoksista. Tutkimus pyrkii selvittämään pitkän ajan yhteyksiä ilmaston ja järvien ravinnetilanteiden välillä sekä tarjoaa mahdollisuuden tulkita ilmaston vaikutuksia veden laatuun ilmastollisesti herkillä Alppijärvillä nykyisen ilmastonmuutoksen aikana. Tietoa menneistä ympäristöoloista tarvitaan, jotta voimme paremmin ymmärtää nykyisiä ja tulevia ympäristönmuutoksia, sillä monitorointituloksia on saatavilta vain suhteellisen lyhyeltä ajalta.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201131/08/2014

Funding

  • Unknown funder