(Im)politeness in intercultural settings

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Kohteliaisuudella on tärkeä rooli ihmisten välisten suhteiden ylläpitämisessä, mutta koska käytännöt eri kielissä vaihtelevat, väärinkäsityksiä voi syntyä kulttuurien välisissä vuorovaikutustilanteissa. Post doc -hankkeeni tavoitteena on parantaa eri kulttuureista tulevien kieltenpuhujien vuorovaikutusta globaalissa maailmassa.

  Hankkeessani tarkastelen vähän tutkittua suomalaista ja ranskalaista kohteliaisuutta, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että näiden kahden kulttuurin kohteliaisuuskäytännöissä on eroja. Hankkeessani äänen saavat ns. ulkopuoliset, jotka ovat lähtöisin toisesta kulttuurista.

  Tutkimushankkeeni laajentaa ymmärrystä ylipäänsä vähän tutkitusta kulttuurien välisestä kohteliaisuudesta vuorovaikutustilanteissa, joiden osallistujat tulevat eri kulttuureista (intercultural politeness), jolloin vuorovaikutus ei ole pelkästään puhujien omien kielen ja kulttuurien normien soveltamista. Tähän asti suurin osa eri kulttuureita koskevista kohteliaisuustutkimuksista on ollut luonteeltaan kontrastiivisia (cross-cultural/contrastive politeness), joissa aineisto on kerätty erikseen kahdesta eri kulttuurista.

  Sovellan kohteliaisuustutkimuksissa toistaiseksi vähän käytettyjä metodeja (esim. fokusryhmät) ja yhdistän menetelmiä (menetelmätriangulaatio). Kehitän kulttuurien välisen kohteliaisuuden teoriaa, joka vielä puuttuu alalta. Yhteiskunnallisesti merkittävät tulokseni lisäävät ymmärrystä eri taustoista tulevien ihmisten välillä.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201731/12/2019

  Funding

  • Koneen säätiö: €102,700.00

  Fields of Science

  • 6121 Languages
  • politeness
  • impoliteness
  • multiculturalism