Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)

Projekti kohdistuu peruskoulun ruotsin opetukseen liittyvään opettajien täydennyskoulutukseen. Ruotsin kielen opetus aikaistuu perusopetuksen uuden tuntijaon mukaan alkamaan viimeistään kuudennella luokalla. Helsingin yliopiston AinO-keskus haki ja sai tähän liittyen Opetushallitukselta opetustoimen henkilöstökoulutukseen suunnattua rahoitusta. Tällä rahoituksella AinO-keskus toteutti Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti -koulutuksen neljä kertaa lukuvuoden 2014–2015 aikana. Koulutusten kurssialustana käytetty blogi löytyy osoitteesta: http://blogs.helsinki.fi/innostavaaruotsia/.

Projektissa kartoitettiin ensin koulutuksen tarve, haettiin rahoitusta ja suunniteltiin koulutuksen käytännön toteutukset. Koukutusten aikana ja niiden jälkeen arvioitiin koulutusten toteutusta sekä laadittiin tästä yhteenvetoja. Tähän mennessä Innostavaa ruotsia kielikylpymetodein ja multimodaalisesti -hanketta on esitelty muun muassa kielikoulutuksen ajankohtaisia teemoja käsittelevässä Futuuri!-seminaarissa 3.6.2015 (http://kielikampus.jyu.fi/futuuri/). Anne Huhtalan ja Marjo Vesalaisen esityksen otsikko Futuuri-seminaarissa oli "Parempaan opetukseen innostavin keinoin". Hankkeesta pidettiin esitys myös Pedaforum-päivillä elokuussa 2015 (http://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/akademiska-natverk/konferenser/peda-forum-paivat-2015-helsingissa-20-2182015). Anne Huhtalan ja Marjo Vesalaisen esityksen otsikko siellä oli "Innostavasti ja innostuen - ruotsinopettajat yhteistyössä".
StatusFinished
Effective start/end date04/11/201331/12/2015