Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta - tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Projektin tavoitteena on kehittää työkaluja, jotka edistävät tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla tapahtuvien innovaatioiden syntymistä luomalla uudenlaisia tapoja tuottaa ja välittää tietoa ja osaamista.

  Projektissa luodaan toimintamalleja, työkaluja ja foorumeja, joissa julkiset ja yksityiset toimijat kohtaavat ja joiden tuloksena syntyy ja käynnistyy Päijät-Hämeen aluetta hyödyttäviä:
  - käytäntölähtöisen tutkimuksen ja kehittämisen yhteisiä toimintatapoja tulevaisuuden ennakointiin ja tuotekehitykseen
  - hyvinvointitiedon ja -osaamisen uudenlaisia toimintaympäristöjä, jotka tukevat eri toimijoiden innovaatiokyvykkyyttä ja taitoja levittää innovaatioita
  - uudenlaisia viestinnän työkaluja mm. innovaatioviestintää sekä yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden maineenhallintaa
  - alueen kehittämistarpeista lähteviä tutkimus- ja kehittämissuunnitelmia, väitöskirjatutkimuksia, tieteellisiä artikkeleita ja muita alueen kehittämistä tukevia raportteja
  - alueellisia kehittämis- ja tutkimushankkeita
  - kansallisia ja kansainvälisiä osaamisverkostoja ja yhteistyöfoorumeja, jotka edistävät uudenlaisten palveluinnovaatioiden syntymistä
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/201130/06/2014