Itä-Helsingin uudet Suomen kielet: yhteisölähtöinen toimintatutkimus maahanmuuttajataustaisten vähemmistöjen monenkeskiseen kielenoppimiseen liittyen

Project Details

Description (abstract)

Koneen Säätiön rahoittama hanke on yhteisölähtöinen toimintatutkimus, joka määrittelee uudelleen maahanmuuttajavähemmistöjen
kielitaitoa ja kielenopetuksen käytäntöjä itähelsinkiläisessä koulussa, päiväkodissa ja nuorisotilassa.
Tavoitteena on muuttaa kielitaitoon ja kielenoptukseen liittyviä käsityksiä ottamalla aktiivisesti käyttöön
monietnisten nuorten hallitsemat kielet ja luomalla koulun, päiväkodin ja nuorisotilan yhteyteen itseoppivia
monikielisiä yhteisöjä, joissa nuorte ja heidän kanssaan toimivat aikuiset oppivat toistensa kieliä, lähinnä
venäjää, viroa, somalia ja arabiaa. Hanke kyseenalaistaa kielitaitoon liittyviä yleisiä käsityksiä, mm. ajatuksen,
että hyödyllinen kielitaito on länsimaiden suurten kielten kuten englannin normien hallintaa. Hankkeen
puitteissa järjestetään yhteisötaiteilijoiden ja muiden kulttuuritoimijoiden ohjaamia aktioita.

Hanke sisältää yhden post doc-hankkeen sekä varttuneen tutkijan ja dokumentoivan toimittajan osuuden. Sen
keskeinen tulos on tutkimusyhteisön muuttunut kieli-identiteetti ja lisääntynyt monikielisyys. Se tuottaa neljä
akateemista tutkimusta, joista yksi on artikkelikokoelma, pedagogisia oppimateriaaleja monikielisten nuorten
kanssa työskenteleville toimijoille sekä reportaasikirjan
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201631/12/2018

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • 518 Media and communications