Kannabiksen ja alkoholin käyttöä ennustavat tekijät ja käytön seuraumukset - kaksos- ja väestötutkimus nuorilla aikuisilla

Project Details

Description (abstract)

Alkoholinkäyttö aloitetaan Suomessa varsin nuorena, kun taas kannabiksen käyttö on harvinaisempaa ja alkaa myöhemmin keskimäärin. Kannabiksenkäyttö on ollut Suomessa kansainvälisesti harvinaista mutta on selvästi lisääntynyt viime vuonna. Kannabiksen käyttö, kuten alkoholikin, alistaa monelle mielentervedenhäiriölle ja näyttäisi heikentävän muistia ja aivojen tarkkaavaisuustoimintoja. Tästä huolimatta kannabiksenkäyttöä ennustavia tekijöitä ei ole juurikaan Suomessa tutkittu pitkittäisasetelmilla, samoin alkoholin ja kannabiksen yhteisvaikutuksia neurokognitiivisiin toimintoihin tunnetaan huonosti.
Tutkimuksen tavoitteina on tutkia kannabiksen ja alkoholinkäytön aloittamista ennustavia tekijöitä, selvittää mikä rooli perimällä ja spesifisillä geeneillä on kannabiksen käytössä sekä kannabiksen ja muiden päihteiden yhteiskäytössä, sekä selvittää miten kannabiksen käyttö on yhteydessä erilaisiin neurokognitiivisiin toimintoihinkaksospareilla ja väestöaineistossa. Tämän yhteyden geneettistä pohjaa tarkastellaan mm. ehdokasgeenianalyyseillä. Ainestoina käytetään Nuorten kaksosten terveystutkimuksen (vv. 1975-1979 syntyneet kaksosparit) ja Kaksosten kehitys ja Terveys-tutkimuksen (vv 1983-1987 synyneet parit) pitkittäistietoja. Lisäksi Terveys2000 tutkimuksessa on tehty n. 600 nuoren aikuisen psykiatrinen ja neuropsykologinen tutkimus.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200731/12/2010

Fields of Science

  • 314 Health sciences
  • 3142 Public health care science, environmental and occupational health