Kasvatus- ja opetusalan johtamisen perusopintojen (25 op) toteuttaminen yhteistyössä Helsingin yliopiston Koulutus ja Kehittämispalvelut HY+:n, Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen ja Aalto EE:n kanssa

Project Details

Layman's description

Kasvatus- ja opetusalan johtajille suunnattu koulutuskokonaisuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman johtamisosaamisen kehittämiseen ja päivittämiseen. Koulutus on tarkoitettu niin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion kuin ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön johtajille. Koulutuskokonaisuus toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Aalto EE:n kanssa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta, ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Koulutus tapahtuu Helsingissä, Kotkassa ja Porissa. Yhteensä koulutamme 5 ryhmää (125 osanottajaa)

Yhdistämällä koulutuskokonaisuuteen opetushallinnon tutkinnosta 10 opintopisteen laajuisen osuuden, antaa koulutus kokonaisuudessaan asetuksen (as 986/1998 § 2) mukaisen rehtorin kelpoisuuden.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201831/12/2019