Kielibuusti (Language Boost)

Project: Other project

Project Details

Description (abstract)


Layman's description

Kielibuusti-hankkeessa kehitetään kotimaisten kielten koulutusta niin, että se vastaa tehokkaammin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin. Kielibuusti pyrkii vahvistamaan omaehtoista kielen opiskelua ja tukemaan toimimista monikielisissä työyhteisöissä. Toteutuksessa panostetaan kielenoppimisen ja -opetuksen digitaalisten mahdollisuuksien kehittämiseen tutkimusperustaisesti. Hankkeessa keskitytään edistyneemmän taitotason koulutukseen.

Kehittämistyön tuloksena syntyy valtakunnalliseen käyttöön
- yhteinen toiminta-alusta, jossa esitellään muun muassa opintotarjontaa ja oppimisen erilaisia välineitä ja joka helpottaa yksilöllisen opintopolun suunnittelua,
- digitaalisia oppimisen ja opettamisen välineitä,
- yhteiselle toiminta-alustalle skaalautuvaa digitaalista opintotarjontaa,
- kielenoppimispolkuja ja -malleja,
- pedagogisia malleja opetuksen ja ohjaamisen tueksi,
- pohja yhteistyöverkostolle. 

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto koordinoivat hanketta ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä.

Kielibuusti on osa korkeakoulujen kansainvälisyysohjelmaa ja Talent Boost -toimintaa ja se on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama vuosiksi 2021–2024.
Short titleSpråkboost
StatusActive
Effective start/end date01/01/202131/12/2024

Fields of Science

  • 6121 Languages
  • Finnish as a second and foreign language
  • Swedish as a second and foreign language
  • language learning
  • language teaching