Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Kielioppi on perinteisesti ollut yksi äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tärkeitä mutta vaativia opetuksen osa-alueita. Tässä hankkeessa tutkitaan sitä, millä tavoin opiskelijat ymmärtävät kieliopillisia kategorioita ja sääntöjä ja miten he osaavat operationaalistaa tietonsa. Aineistona on mm. aloittavien luokanopettajaopiskelijoiden kieliopillista ajattelua mittaavan e-kyselyn tuloksia (N=130, syksy 2011).

  Tulokulmamme kieliopilliseen ajatteluun on saanut vaikutteita erilaisista kieliopin opettamisen näkökulmista, erityisesti kielentämismenetelmästä, sekä matematiikan didaktiikan tutkimuksessa esiin nostetusta miniteorioiden näkökulmasta. Hankkeessa paikannetaan niitä miniteorioita, jotka johtavat kieliopillisten tehtävien ratkaisemisessa harhaan. Miniteorioiden paikantaminen ja analysoiminen on tärkeää, jotta sekä opettajankoulutuksen että tulevien opettajien omaa äidinkielen didaktiikkaa voitaisiin kehittää. Tutkimuksella tavoitellaan myös tietoa siitä, mitä kieliopin opetuksesta peruskoulun ja lukion jälkeen käteen.
  StatusActive
  Effective start/end date01/10/2012 → …

  Fields of Science

  • 516 Educational sciences
  • 6121 Languages