Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinona

Description

2010-2011 Ministry of Forestry and Agriculture (€ 20 000) ”Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinona” (together with Kaisu Aapala, Harri Tukia, Liisa.Maanavilja, Minna Väliranta); principal applicant underlined)
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201015/04/2015