Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinona

  • Aapala, Kaisu (Other)
  • Tuittila, Eeva-Stiina (Participant)
  • Maanavilja, Liisa (Participant)
  • Väliranta, Minna (Participant)
  • Tukia, Harri (Participant)

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

2010-2011 Ministry of Forestry and Agriculture (€ 20 000) ”Kivennäismaiden ja korpien ennallistamistoimet talousmetsien luonnonhoidon ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen keinona” (together with Kaisu Aapala, Harri Tukia, Liisa.Maanavilja, Minna Väliranta); principal applicant underlined)
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201015/04/2015