Konsekutiivitulkin eksperttiys: selitys muista poikkeaville muistitoiminnoille

  Project: Research project

  Project Details

  Description (abstract)

  Väitökseen johtava kolmivaiheinen tutkimus. Kaksi ensimmäistä vaihetta sisältää behavioraalisia muistitestejä tulkeille ja kolmas vaihe EEG-kuvantatutkimus. Meneillään toinen vaihe, jossa tutkitaan työmuistia sanajännetestien, proosamuotoisen tekstin muistamisen, cocktail party -tarkkaavaisuustestin ja temperamenttikyselyn (Cloninger) avulla. Koeryhminä: konsekutiivitulkit, simultaanitulkit, molempia tulkkauslajeja tulkkaavat tulkit, ja vertailuryhminä vieraiden kielten opettajat ja nk. non-linguistic experts -ryhmä. Meneillään koehenkilöiden testaus- ja tulosten purkuvaihe.
  StatusFinished
  Effective start/end date12/01/201031/12/2012

  Fields of Science

  • 515 Psychology