Koti sairaalana -onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytykset

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Hankkeessa tutkitaan onnistuneen kotisairaalatoiminnan edellytyksiä ja haasteita. Tavoitteena on luoda kotisairaalatoimintaan toimintamalli, joka on avoimesti saatavilla oleva ja joka siten tukee palvelujen kehittämistä tulevissa maakunnissa. Aineisto kerätään haastattelemalla ja havainnoimalla.

Tutkimuksen kolme teemaa ovat:
A) Teknologia tilassa: Tarkastellaan lääketieteellisen teknologian käytön edellyttämiä vaatimuksia ja muutoksia kotitilassa sekä potilaiden, omaisten ja hoitohenkilöstön kokemuksia teknologian käyttämisestä.
B) Vuorovaikutus, roolit ja vastuut kotiympäristössä: paneudutaan ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja tutkitaan, miten sairaalatoiminnan tuominen potilaan kotiin muuttaa potilaan, omaisen ja hoitohenkilökunnan roolia ja vastuita
C) Luottamus ja turvallisuus: tutkitaan työntekijän ja potilaan ja hänen omaisensa välistä luottamusta, yksintyöskentelyä ja työturvallisuuskysymyksiä
Short titleKotisairaala -hanke
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2020

Funding

  • Kunnallisalan kehittämissäätiö: €70,000.00