Koulun monet kielet ja uskonnot

Project: Research project

Project Details

Description (abstract)

Kuski eli Koulujen monet kielet ja uskonnot on Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan toteuttama Valtioneuvoston kanslian rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa ja välittää monipuolista tutkimustietoa vähemmistöäidinkielien ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tarpeista eri koulumuodoissa.
Hankkeen toiminta-aika on 2017-2018.

Tietoa koulutuksen resursseista ja pedagogisista käytänteistä tutkitaan ja etsitään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjiltä. Tutkimuksessa pyritään myös etsimään opetukseen ajankohtaisia, tutkimusperustaisia ja toimivia malleja.

Tulosraportissa ja suosituksissa painotetaan avointa, eettisesti korkeatasoista vuorovaikutusta tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.
Short titleKUSKI
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2018